Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece Katrīnas Kukaines atbildējusi, kāpēc nolēmts Sv.Jāzepa katedrāles vēsturisko jumta segumu nomainīt ar skārdu.

Pieņemot lēmumu par baznīcas jumta atjaunošanu ar seguma nomaiņu, tika ņemts vērā sertificēta būvinženiera tehniskais atzinums par jumta stāvokli, kas norādīja uz samērā lielu oriģinālā materiāla – dabīgā šīfera plākšņu – zudumu, kas būtu jāaizstāj ar jaunu analogu materiālu samērā lielā laukumā.

Otrs arguments, kādēļ tika pieņemts lēmums šajā gadījumā oriģinālo materiālu aizstāt ar skārdu – tas, ka 60 % jumta segums jau ir skārds, tādēļ atlikušajā daļā gludais skārds tradicionālajā lokšņu dalījumā nav pretrunā ar pieminekļa būtību, turklāt veidos jumtu vizuāli integrētu, arī konstruktīvi veiksmīgāku, kas novērsīs līdzšinējos bojājumus konstrukcijās, kas radušies dažādā seguma neveiksmīgi risinātās sadures vietās, kā arī tur, kur segums lokāli bojāts, un pasargās pieminekli kopumā.

Tātad – tika pieņemts kompromiss zaudēt daļēji zudušo oriģinālo jumta materiālu, lai glābtu pieminekli kopumā. Ņemot vērā tehniskajā atzinumā secināto pieminekļa apdraudējumu bez neremontētā jumta, tie tika uzskatīti par kompleksiem pieminekļa glābšanas darbiem, un, atsaucoties uz draudzes lūgumu, piešķirts finansējums.

Jāatzīmē, ka saglabājot jumta vidusdaļā esošo šīfera plākšņu segumu – tā demontāža, veselo atlase, un jauna materiāla iegūšana tik lielā apjomā būtu būtiski sadārdzinājusi projekta izmaksas, kas draudzei būtu grūti realizējams.

Inspekcija vērš uzmanību, ka projektā bija ietverta rekomendācija, ko inspekcija arī atbalsta, ka demontējot šīfera plāksnes, tiks atlasītas veselās otrreizējai izmantošanai, kas var būt noderīgi citos objektos.

Portāls jau rakstīja, ka valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļa Sv. Jāzepa katedrāles caurais vēsturiskais plēstā (dabīgā) šīfera jumta segums tiek nomainīts ar skārdu.

Projektu akceptēja un finansēja VKPAI.