Kurzemes plānošanas reģions 5.decembrī aicina pašvaldību pārstāvjus, zvejniekus, vides speciālistus un citus interesentus uz tikšanos, lai iepazīstinātu ar pētījumu rezultātiem.

Pasākumā Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Ingrīda Puriņa stāstīs par Liepājas pusē šogad veikto pētījumu "Gliemeņu audzēšanai piemēroto apstākļu un vietu noteikšana Baltijas jūras Kurzemes piekrastē", informēja Kurzemes Plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ārniece. Pētījuma mērķis bija izvērtēt gliemeņu Mytilus trossulus augšanai potenciāli piemērotās vietas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē. Lai veiktu pētījumu, jūrā iepretim Bernātiem, Liepājai un Pāvilostai dažādos dziļumos aprīlī tika ievietotas virves jeb substrāts, pie kura pēc gliemeņu nārsta piestiprinājās gliemeņu kāpuri. Institūta darbinieki sezonas laikā vairākkārt apsekoja ievietotās virves un veica dažādus mērījumus.

Tikšanās turpinājumā Zaiga Ozoliņa no Vides investīciju fonda stāstīs par gliemeņu audzēšanu kā biznesa iespēju vietējiem zvejniekiem. Savukārt Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Ligita Laipeniece stāstīs par nākotnes iecerēm, lai attīstītu gliemeņu audzēšanu kā akvakultūras apakšnozari Latvijā.

Noslēgumā Liepājas Universitātes profesors Armands Grickus sniegs ieskatu par Baltijas jūras resursu integrētas izmantošanas iespējām.

Pasākumu 5.decembrī Liepājā rīkos viesnīcā Kolumbs no pulksten 10 līdz 14.  

Šis būs Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A projekta "Gliemju komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras reģionā" (Baltic EcoMussel) noslēguma pasākums.

"Baltic EcoMussel" īsteno Austrumzviedrijas Enerģētikas aģentūra sadarbībā ar Latvijas partneriem Kurzemes plānošanas reģionu un SIA "Vides investīciju fondu" un Somijas partneri  "Novia" Lietišķo zinātņu augstskolu. Projekta mērķis ir sekmēt gliemeņu audzēšanas uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā, vienlaikus mazinot Baltijas jūras piesārņojumu. Projekta ilgums 24 mēneši: 01.01.2012.-31.12.2013. Kopējais budžets ir  723 051,00 eiro, tajā skaitā: 560 443,00 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējums, 162 608,00 eiro – projekta partneru līdzfinansējums.