No marta līdz oktobrim Latvijas Hidroekoloģijas institūts Kurzemes plānošanas reģiona uzdevumā Baltijas jūras Kurzemes piekrastē veic pētījumu par gliemeņu audzēšanu.

Kā informēja projekta koordinatore Kurzemes plānošanas reģionā Ligita Laipeniece, pētījuma mērķis ir izvērtēt gliemeņu (Mytilus trossulus) augšanai potenciāli piemērotās vietas Baltijas jūras Kurzemes piekrastē, lai iegūto informāciju izmantotu gliemeņu audzēšanas kā saimnieciskās darbības veida attīstībai un monitoringam.

Pētījuma laikā Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieki veic gan teorētiskus pētījumus, apkopojot informāciju par gliemeņu augšanai un attīstībai būtiskiem apstākļiem, piemēram, ūdens sāļumu, dziļumu, barības pieejamību, gan pilotpētījumu par gliemeņu kāpuru piesaistīšanos mākslīgam substrātam jeb pamatnei dažādās vietās Baltijas jūras Kurzemes piekrastē.

Lai veiktu pilotpētījumu, Baltijas jūrā dažādās vietās un dažādos dziļumos aprīlī tika ievietotas virves jeb substrāts, pie kura pēc gliemeņu nārsta piestiprinājās izmēros pavisam mikroskopiskie gliemeņu kāpuri. Institūta darbinieki sezonas laikā vairākkārt apsekoja ievietotās virves un veica dažādus mērījumus – noteica ūdens caurredzamību, hlorofila un barības vielu daudzumu ūdenī.

Septembra sākumā institūta pētnieki veica pēdējo nozīmīgāko un gaidītāko apsekojumu, kura galvenais mērķis bija iegūt paraugus no substrāta un konstatēt, vai uz tā atrodami mazie gliemeņu kāpuri – tātad noskaidrot, vai jūrā pietiekami daudz gliemeņu to komerciālai audzēšanai nākotnē. Piestiprinājušies kāpuri tika konstatēti visās vietās, kur tika ievietotas virves – Baltijas jūrā iepretī Bernātiem, Liepājai un Pāvilostai. Tas liecina, ka gliemeņu audzēšanai Kurzemes piekrastē ir potenciāls. Institūta darbinieki gan atzīst, ka vēl nepieciešami turpmāki pētījumi par to, kā šie kāpuri aug un attīstās.

Pētījums pasūtīts un veikts Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A projekta „Baltic EcoMussel’’ ietvaros. To īsteno vadošais partneris Austrumzviedrijas Enerģētikas aģentūra sadarbībā ar Latvijas partneriem Kurzemes plānošanas reģionu un SIA „Vides investīciju fondu” un Somijas partneri  „Novia” augstskolu. Projekts ilgst no 01.04.2012. līdz 30.12.2013. Kopējais budžets ir  723 051 eiro, no kuriem 560 443 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējums, 162 608 eiro – projekta partneru līdzfinansējums.