Lai veiktu rūpniecisko vai pašpatēriņa zveju Baltijas jūras piekrastē vai Liepājas ezerā, Liepājas pašvaldība informē par iespēju pieteikties zvejas tiesību nomai. Vienlaikus, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu dati ir jāreģistrē, izmantojot Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmu, portālu informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Lai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā veiktu rūpniecisko zveju, iedzīvotājam vai komersantam, kurš vēlas zvejot, Liepājas valstspilsētas pašvaldībā ir jānoslēdz zvejas tiesību nomas līgums. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības, katram nomniekam tiek noteikts konkrēts zvejas rīku limits. Zvejas tiesību nomas maksa jāmaksā katru gadu, portālu informēja Domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Lai persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, pretendentam katru gadu no 1. novembra līdz 1. decembrim ir jāiesniedz iesniegums. Lai atvieglotu iesnieguma iesniegšanu, turpmāk to var iesniegt elektroniski, aizpildot pieteikumu pašvaldības pakalpojumu vietnē epakalpojumi.liepaja.lv.

Vienlaikus tiek saglabāta iespēja iesniegumu iesniegt arī:
• personīgi Liepājas Centrālajā administrācijā, Rožu iela 6, Liepāja;
• sūtot pa pastu Liepājas Centrālajai administrācijai, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

Papildu informācija un iesnieguma forma rūpnieciskās zvejas tiesību nomai pieejama pašvaldības mājaslapā.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, priekšroka saņemt zvejas licenci ir komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, kā arī pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.

Savukārt pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastē drīkst pieprasīt vienu zivju tīklu, vienu reņģu tīklu, vienu lucīšu murdu, 100 zivju āķus, bet Liepājas ezerā – vienu zivju murdu. Pašpatēriņa zvejai drīkst novirzīt 5% no kopējā noteiktā zvejas rīku limita.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu dati ir jāreģistrē, izmantojot esošo valsts informācijas sistēmu "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS). Iekšējo ūdeņu zvejniekiem, kuri zvejo gan komerciālos nolūkos, gan pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta no 2024. gada 1. janvāra. Piekrastes zvejniekiem šī prasība ir spēkā jau no 2023. gada 1. janvāra.

Lai noteiktajā termiņā īstenotu paredzēto prasību ieviešanu, aicinām zvejniekus jau laicīgi saņemt pieeju LZIKIS, reģistrējoties ŠEIT. Papildu informācija par reģistrācijas kārtību pieejama lietotāju rokasgrāmatā ŠEIT. Video pamācība par zvejas datu reģistrēšanu LZIKIS piekrastes zvejas žurnālā ŠEIT.