Liepājnieks Juris Rudzītis ceturtdien, 10. septembrī, iepazīstināja pašvaldības Attīstības komitejas deputātus ar SIA "Čau Tēti” gatavību Jūrmalas parkā pie bērnu laukuma – Jūrmalas parkā 7 – realizēt kafejnīcas būvniecības ieceri.

Pašvaldība šā gada 27. maijā atjaunoja 2018. gada augustā ar SIA "Čau Tēti” noslēgto līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu 722 m2 lielajā zemesgabalā Jūrmalas parkā. Līgumā bija paredzēts, ka, pirms uzsākt būvdarbus, "Čau Tēti” jāprezentē būvdarbu plāns pastāvīgajā Attīstības komitejā.

Kā deputātiem skaidroja Rudzītis, līdz šim projektā, uz kura īstenošu iets jau četrus gadus, ieguldīti 26 tūkstoši eiro un ir panākta vienošanās ar finanšu institūciju "Altum” par aizdevumu 102 tūkstošu eiro apmērā, kā arī plānots piesaistīt vēl 55 tūkstošus eiro privātos līdzekļus. Kafejnīcas projekts izstrādāt SIA "ArhiJazz”. Pēc Rudzīša sacītā, iecere ir sākt būvniecību jau ar 1. oktobri un būvi nodot ekspluatācijā nākamā gada 1. maijā.
 

Būtu ļoti vēlams, lai līdz būvniecības sākumam pašvaldība sakārtotu savu, iecerētajai kafejnīcai līdzās esošo teritoriju, pievelkot SIA "Čau Tēti” iznomātajam zemesgabalam ūdensvadu, kanalizāciju un elektrību, deputātiem sacīja Rudzītis. Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš atzina, ka "neredz šķēršļus”, kāpēc pašvaldība to nevarētu darīt, un arī Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis apliecināja, ka "process ir sācies”. Tāpat pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs solīja pasteidzināt Mazo un vidējo komercsabiedrību konkursa norisi, lai nekavētu uzņēmēja nodomus.

Deputāti pieņēma zināšanai SIA "Čau Tēti” kafejnīcas būvniecības plāna prezentāciju zemesgabalā Jūrmalas parks 7.