Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu gājēju ceļa izbūvei Jūrmalas parkā. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 28. jūlijam.


Kā portālam irliepaja.lv skaidroja domē, runa ir par ceļu, kurš vedīs no esošā gājēju ceļa starp "Daugavas" stadionu un palīgstadionu uz īpašumu Jūrmalas parkā 7, kur netālu no Jūrmalas parkā esošā bērnu spēļu laukuma top jaunā bērnu kafejnīca. Kad noslēgsies iepirkums un laukums tiks nodots būvniekam, darbi būs jāpaveic 60 dienu laikā.


Gājēju ceļa projektu izstrādājusi SIA "ArchiJazz". Kā teikts paskaidrojuma rakstā, galvenā ieeja kafejnīcas kompleksa teritorijā plānota pa esošajām kāpnēm no bērnu spēļu laukuma puses, bet otra ieeja kompleksā ved no jaunizbūvējamā gājēju ceļa, kurš "atzarojas" no esošā celiņa starp stadionu un palīgstadionu.


Topošā kafejnīca. Foto: irliepaja.lv.


Projekta risinājumi paredz gājēju ceļa iesegumam izmantot SIA "Brikers" vai citu līdzīgu betona bruģakmeni. Paredzētais gājēju ceļa iesegums – pelēks betona tiks iezīmēta ar kontrastējošu 0,60 m platu svītru visā pandusa platumā no dzeltenas krāsas reljefa betona bruģakmens "Prizma 6 taktila". Ar to pašu reljefo betona bruģakmeni tiks iesegti arī divi pandusa starplaukumi 1,20 m garumā.


Foto: irliepaja.lv.


Zemes gabala teritorijā netālu no projektētā gājēju ceļa sākuma paredzēta vieta atkritumu konteineru novietošanai. Plānots gar gājēju ceļa malu iestādīt 12 zemo kalnu priežu (pinus mugo pumilio) stādījumus. Teritorijas uzkalniņa nogāzes, kas pieslēdzas bruģētajai teritorijai, jānostiprina ar preterozijas ģeopaklāju un apberamas ar melnzemi, apsējamas ar zālienu.