Lai paaugstinātu pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" ēkas energoefektivitāti, no pagājušā gada augusta tajā tika veikti apjomīgi būvdarbi.

Noslēdzoties pēdējiem fasādes atjaunošanas darbiem, ēka oficiāli pieņemta ekspluatācijā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš", Dzintaru ielā 90, Liepājā" ietvaros tika veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas ietver cokola sienu siltināšanu, jumta pārseguma siltināšanu, 1.stāva pārseguma (galerijas) siltināšanu, ēkas logu bloku nomaiņu, ēkas durvju bloku nomaiņu, ēkas fasādes apdares atjaunošanu (ēkas hermetizācijas uzlabošanu), kā arī apkures sistēmas pārbūvi.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" ēkas būvdarbi tika uzsākti 2017.gada augustā un pabeigti šī gada jūnijā. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde", apsekojot ēku, 21. jūnijā to oficiāli pieņēma ekspluatācijā, savukārt 25. jūnijā izsniedza apliecinājuma karti ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. Apkures sistēmas būvdarbi tika pieņemti ekspluatācijā pagājuša gada novembrī.

Darbus veica  SIA firma "UPTK" atbilstoši 2017. gada 26. jūlijā noslēgtajam būvdarbu līgumam un saskaņā ar SIA "Proenergo" izstrādāto būvniecības ieceres īstenošanas dokumentāciju.

Projekta kopējās izmaksas ir 545 321,46 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 389 499,98 eiro.

Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" pirmās atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.