Piektdien, 13.janvārī, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš sveica būvniekus spāru svētkos topošajai dzīvojamai ēkai Kuldīgas ielā 20, kurā ārpusģimenes esošu bērnu dzīve tiks veidota ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Līdz ar mājas būvniecību tiks noslēgta bērnu atbalsta centra "Dzintari" izvietošana divās dzīvojamās mājās, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Pēc būvdarbu pabeigšanas vienstāva dzīvojamā ēka būs paredzēta astoņu bērnu izmitināšanai ģimeniskai videi pietuvinātiem apstākļiem, lai veicinātu viņu pamatiemaņas un prasmes, sagatavojoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Līdz ar ēkas uzbūvēšanu tiks noslēgta bērnu atbalsta centra "Dzintari" pastāvīga izvietošana divās dzīvojamās mājās, no kurām viena jau kopš 2022. gada 1. marta ir apdzīvota Salmu ielā 53. Vēl astoņi bez ģimenes aprūpes palikušie bērni, kuri  šobrīd dzīvo trīs dzīvokļos Viršu ielā 9/11, pārcelsies uz jaunajām mājām Kuldīgas ielā 20.  

"Tikai pirms pieciem mēnešiem likām šīs dzīvojamās mājas pamatakmeni un jau šodien svinam tās augstākā punkta sasniegšanu. Gada izskaņā šeit jau dzirdēsim bērnu čalas. Ir paveikts nozīmīgs darbs pretim gaišākai, patīkamākai un ērtākai bez ģimenes aprūpes palikušo bērnu ikdienai. Lai šodienas spāru svētki kalpo par apsolījumu labākai astoņu jauno liepājnieku nākotnei!" novēl Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Uzbūvētās dzīvojamās ēkas platība būs aptuveni 230 m2. Dzīvojamā ēka ir projektēta, ievērojot pasīvās ēkas standartus un paredzot kopējo enerģijas patēriņu ne lielāku par 120 kWh/m2. Ēkas  apsildei un karstā ūdens sagatavošanai tiks izmantots ģeotermālais siltumsūknis. Ēkas un teritorijas labiekārtojuma risinājumi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot piekļuvi visām ēkas telpām.

Teritorijā paredzēta arī saimniecības ēkas izbūve 43,4 m2 platībā. Labiekārtojot teritoriju, tiks izbūvēti laukumi un gājēju ceļi ar betona bruģakmens segumu, koka žogs ar automātiski bīdāmiem vārtiem iebraucamajam ceļam un manuāli veramiem gājēju vārtiem, apstādījumi un smilšu seguma rotaļu laukums ar rotaļu iekārtām.

Līdz 2022. gada beigām objektā paveikti darbi 41 % apmērā. Šobrīd būvobjektā ir pabeigta ārējās sadzīves un lietus kanalizācijas izbūve, ārējā ūdensapgādes tīkla izbūve un to pieslēgumu izveide centralizētajiem tīkliem. Tāpat izbūvēti ārējie elektrotīkli un pieslēgums elektronisko sakaru tīklam. Ir izbūvētas nesošās koka un mūra sienas un jumta konstrukcija. Pabeigta arī saimniecības ēkas nesošo konstrukciju izbūve. Siltumsūkņa darbības nodrošināšanai veikta divu urbumu izveide, katrs 80 m dziļumā. Tuvākajā laikā paredzēts uzsākt ārējo sienu siltināšanu. Tas radīs piemērotus apstākļus, lai uzsāktu darbus iekštelpās.

Objekts būvdarbu veikšanai ir nodots 2022. gada 8.augustā. Darbus veic būvniecības firma SIA  "A-J Energobūve". Būvdarbus paredzēts pabeigt 2023. gada jūlijā. Jaunais aprūpes modelis bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek veidots  deinstucionalizācijas projekta "Kurzeme visiem" ietvaros, kas ir daļa no Latvijā īstenotā deinstitucionalizācijas procesa. Būvniecības darbi tiek veikti  ar ERAF fonda līdzfinansējumu.