Šonedēļ Liepājas valstspilsētas domes deputāti atbalstījuši Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunama nosaukuma maiņu uz "Bērnu atbalsta centrs "Dzintari"" ar 2021.gada 1.decembri, pirms Liepājas Bērnunama bērni gada beigās pārcelsies uz dzīvi projekta "Kurzeme visiem" ietvaros izveidotajās ģimeniskai videi pietuvinātajās jaunajās dzīvesvietās, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Lēmums nepieciešams, lai organizatoriski nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri projekta "Kurzeme visiem" ietvaros pārcelsies no tagadējā Bērnunama uz projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros izveidotajām pakalpojuma sniegšanas vietām Salmu ielā 53, un Kuldīgas ielā 20 (kamēr būvēs jauno infrastruktūras objektu Kuldīgas ielā 20, pakalpojumu plānots sniegt divos izremontētos un pārplānotos trīsistabu dzīvokļos daudzdzīvokļu mājā Viršu ielā 9/11).

Līdz ar jaunajām mājām tiks uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu dzīves kvalitāte, orientējot centra darbu uz bērnu lielāku patstāvību un nodrošinot bērniem māju sajūtu drošā un ģimeniskā vidē. Katrā mājā būs viens sociālais darbinieks un audzinātāji, kuri, līdzīgi kā ģimenes locekļi, nodrošinās bērnu pieskatīšanu, mācību procesu un ārpusskolas aktivitātes, iepirkšanos, kopīgu ēst gatavošanu utt. Tā būs arī uzlabota darba vide darbiniekiem jaunās, skaistās telpās.  

Dzīvojamā mājā Salmu ielā 53 līdz šī gada beigām uz dzīvi pārcelsies daļa Bērnunama bērnu kopā ar atbalsta personālu. Mājā būs vietas astoņiem bērniem, kuri šeit dzīvos līdz pilngadības sasniegšanai. Šim mērķim tā  kalpos tik ilgi, kamēr bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, Liepājā būs nepieciešama ārpusģimenes aprūpe.   

Svarīgi, ka tā būs energoefektīva "pasīvā" dzīvojamā māja, un ēkas uzturēšana izmaksās ievērojami  mazāk kā līdzšinējā Bērnunama ēka, vienlaicīgi nodrošinot bērniem veselīgu klimatu. Galvenā atšķirība no parastas ēkas ir augstā siltumizolācija, kas ļauj būtiski samazināt siltuma zudumus. Ēka projektēta, lai tā vasarā nepārkarstu un ziemā neatdzistu, t.i. visa gada garumā valdītu komfortabls iekštelpu klimats. Mājas pagalmā būs āra terase un saimniecības telpas.

Bērnu atbalsta centrs "Dzintari" turpmāk sniegs šādus sociālos pakalpojumus: ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem; īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu krīzes situācijā nokļuvušiem bērniem vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem. Pakalpojuma mērķis ir veicināt bērna pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību atbilstoši katra individuālajām vajadzībām, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, spējas un intereses

Nosaukums "Dzintari" radies, kopā izdiskutējot idejas tagadējā Bērnunama darbiniekiem un bērniem. Kā uzsver Bērnunama vadītāja Ināra Roze, dzintars ir viens no Liepājas simboliem. "Dzintari, gluži kā bērni, mēdz būt ļoti dažādi – gan vētrās apbružāti un  daudzšķautnaini, gan jūras viļņos nogludināti un prasmīgu roku noslīpēti , piebilst Roze.  

Paredzams, ka pakalpojuma nodrošināšanai un iestādes uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms turpmākajos gados varētu samazināties  apmēram trīs reizes.

Šobrīd Bērnunamā ar 14 bērniem strādā 27 darbinieki, no kuriem daļa varēs pāriet darbā uz Bērnu atbalsta centru pēc attiecīgas sagatavošanās un apmācības, kas plānota decembrī  Denstitucionalizācijas projekta ietvaros.