Pirms Ziemassvētkiem ekspluatācijā nodota vienstāva dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 20, uz kurieni jaunā gada sākumā pārcelsies astoņi bērni no ārpusģimenes aprūpes, lai kopā ar atbalsta personālu turpinātu dzīvi ģimeniskai videi  pietuvinātos apstākļos un sagatavotos patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas, portālu informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Gada nogalē mājā tika veikti pēdējie mēbeļu un aprīkojuma uzstādīšanas darbi, lai astoņi bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri šobrīd dzīvo trīs dzīvokļos Viršu ielā 9/11, varētu gada sākumā pārcelties uz Kuldīgas ielu 20. Līdz ar to noslēgusies bērnu atbalsta centra "Dzintari" pastāvīga izvietošana divās dzīvojamās mājās, no kurām viena jau kopš 2022. gada vasaras ir apdzīvota Salmu ielā 53. Dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 20 kā pakalpojumu sniegšanas vieta šonedēļ reģistrēta arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.


Publicitātes foto


Publicitātes foto


Dzīvojamā ēka ir projektēta, ievērojot pasīvās ēkas standartus un paredzot kopējo enerģijas patēriņu ne lielāku par 120 kWh/m2. Ēkas  apsildei un karstā ūdens sagatavošanai tiks izmantots ģeotermālais siltumsūknis. Ēkas un teritorijas labiekārtojuma risinājumi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot piekļuvi visām ēkas telpām.

Būvdarbu ietvaros uzbūvētās dzīvojamās ēkas platība ir aptuveni 230 m2. Teritorijā uzbūvēta arī saimniecības ēka 43,4 m2 platībā. Labiekārtojot teritoriju, izbūvēti laukumi un gājēju ceļi ar betona bruģakmens segumu, koka žogs ar automātiski bīdāmiem vārtiem iebraucamajam ceļam un manuāli veramiem gājēju vārtiem, apstādījumi un smilšu seguma rotaļu laukums ar rotaļu iekārtām.


Publicitātes foto


Objekts būvdarbu veikšanai tika nodots 2022. gada 8. augustā, pirms tam šajā vietā bija aizaugusi pļava. Darbus objektā veica būvniecības firma SIA  "A-J Energobūve", būvuzraudzību nodrošināja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Lux" un autoruzraugs – SIA "Livland Group".

Māja uzbūvēta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros, realizējot projektu Nr.9.3.1.1/19/I/033 "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai".

Kopējās būvdarbu izmaksas bija 633 122,63 eiro (bez PVN), aprīkojuma un mēbeļu nodrošināšanas kopējās izmaksas sastādīja 37 941,84 eiro (bez PVN).