Viens no pašvaldības Attīstības programmas Rīcību plānā iekļautajiem un šogad veicamajiem darbiem ir arī krasta aizsargbūves jeb būnas izbūve jūrā pretī pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) un ebreju memoriālam. Krasta noskalošana, kuras iemesls saistīts ar Liepājas ostas molu izbūvi, bīstami apdraud Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru saturs varētu nonākt jūrā.

Pašvaldība jau otro reizi izsludinājusi būvniecības iepirkumu projektam "Būnas izbūve Baltijas jūrā", kas šobrīd pārtraukts, taču ir zināmi divi iespējamie būvnieki, kas pieteikušies konkursā –

AS "BMGS" AS, kuras piedāvātā līgumcena ir 5 150 022, 33 eiro, un AS "LNK Industries", kura piedāvā darbus veikt par 4 470 000 eiro.

Kā portālam irliepaja.lv skaidroja domes izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, šobrīd tiekot vērtēti abi piedāvājumi.

Iemesls, kāpēc iepirkums tika pārtraukts pirmo reizi bija pretendentu piedāvātā cena, kas pārsniedz projekta finansiālās iespējas. Lai iekļautos pieejamā finansējuma rāmjos, sākotnējais būnas garums samazināts no 503 metriem līdz 225 metriem. Taču, kā portālam skaidroja Jēriņš, šī gan esot projekta pirmā kārta, un pašvaldība nav atteikusies no plāna izbūvēt būnu visā garumā.

Tomēr šādas radikālas izmaiņas tehniskajā projektā darījušas piesardzīgu Eiropas fondu naudas administrētāju – Centrālo finanšu līgumu aģentūru (CFLA).

Aģentūra pieprasījusi ekspertu papildu slēdzienu, pastiprinošus argumentus, ka šādi samazināts projekts tomēr nodrošinās krasta aizsardzību,

pastāstīja domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, kurš nepiekrīt apgalvojumam, ka projekts ir aizkavējies. Tas esot "procesā".


Ābols gan atzīst, ka ar būnas projektu iet "smagi, grūti, ir daudz tehniskas informācijas, precizējumu", taču pārvaldes vadītājs ir pārliecināts, ka līdz vasaras vidum tiks saņemts CFLA atzinums, bez kura nav iespējams slēgt līgumu ar potenciālo būvnieku, un krasta nostiprināšana varēs sākties.


Jau vēstīts, ka būnas tehnisko projektu 2014. gadā izstrādāja SIA "HT-Konsaltings" un SIA "Artris". Būvprojekta izstrādātāji brīdinājuši, ka vētras laikā krasta erozijas rezultātā pastāv avārijas risks, kad jūrā tiktu ieskalota NAI bijusī hlorētavas ēka vai dūņu lauks. Tiktu piesārņota jūra, un avārijas seku likvidēšanai būtu nepieciešamas lielas investīcijas un finanšu līdzekļi.


Eksperti pieļauj, ka iespējama pat NAI darbības apstāšanās, "kas būtu pielīdzināms katastrofai Liepājas pilsētā".

Uzziņa
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 5 499 990, 90 eiro, no tām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 674 992, 26 eiro; pašvaldības līdzfinansējums – 618 748, 98 eiro; valsts līdzfinansējums – 206 249, 66 eiro.


(Avots: Liepājas dome)