Janvārī noslēdzies pašvaldības pērn izsludinātais iepirkums par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Krasta nostiprinājuma izbūve gar Baltijas jūras krastu, Liepājā", atbilstoši SIA "CHR Design Solutions" izstrādātajam būvprojektam.


No četriem pretendentiem – "RR Nord", "Valkas meliorācija", "Tilts", "Nordes būve" –, kas iesniedza savus pieteikumus, pašvaldības Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzinusi SIA "Valkas meliorācija", kuras piedāvātā līgumcena ir 1 073 000 eiro.


Darba izpildes termiņš noteikts ne ilgāks par trīs simts dienām pēc būvdarbu uzsākšanas akta parakstīšanas, nodrošinot to izpildi divos posmos – 2024. gadā veicot 1.posmu no plānotā būvdarbu apjoma un 2025. gadā nodrošinot pilnīgu būvdarbu pabeigšanu, veicot 2.posma būvdarbus.


Jau vēstīts, ka valdība 19.decembrī pagarināja termiņu trīs pretplūdu un krasta erozijas novēršanas projektu īstenošanai, viens no kuriem ir krasta nostiprinājumu izbūve Liepājā.


Kā portālam irliepaja.lv iepriekš skaidroja pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš, tad krasta nostiprināšana bijusi paredzēta reizē ar plānu par būnas izbūvi jūrā, kas tika pabeigta pērnpavasar.

"Būna, atbilstoši būvprojektam ir uzbūvēta, un savu funkciju pilda, tomēr, lai pilnībā pasargātu krastu no izskalošanas, ir vajadzīgs papildu stiprinājums," sacīja Jēriņš.

Krasts, kas jānostiprina, atrodas pludmalē aiz zemesgabala Lībiešu ielā 33 un starp pludmali un zemesgabalu Lībiešu ielā 37/53. Būvobjekts atradīsies uz Liepājas pašvaldībai piederošas zemes kāpu nogāze apmēram 380 m garumā.

Kā teikts "CHR Design Solutions" izstrādātajā būvprojektā, krasta nostiprinājuma konstrukcijas uzdevums ir apturēt krasta eroziju, saglabājot pludmales līniju rekreācijas nolūkiem. Projektētā nostiprinājuma veidošanai tiks izmantoti šķelti akmeņi. Krāvums tiks veidots gar dabīgo kāpas nogāzi, kas ir 430 m gara, trīs slāņos, kuri no esošās grunts tiks atdalīti ar ģeosintētisko materiālu. Ģeotekstils no akmeņiem atdalīts ar 0,2 m biezu minerālmateriālu šķembu slāni. Uz šķembu slāņa paredzēts klāt filtrācijas slāni, vismaz 0,6 m biezumā. Akmeņu nosedzošā kārta paredzēta vismaz 1,3 m biezumā.

Krasta nostiprinājums aprēķināts pamatojoties uz 2005. gada 8. un 9. janvāra vētras izejas datiem, jo krasts projekta zonā erodē viļņu iedarbības rezultātā, kas parādās vētras laikā, kad ūdens līmenis palielinās. Jūra pakāpeniski skalo krasta līniju, tuvojoties objektiem piekrastu zonā – Holokausta memoriālam Šķēdes kāpas, Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) un SIA "Rapsoil" iecerētajam vēja turbīnu parkam.