Deputāti aizvadītajā nedēļā divās pastāvīgo komiteju sēdēs un šonedēļ domes sēdē lemj par nepieciešamo finansējumu, lai īstenotu projektu "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu", kas ir daļa no ES finansētā aizsargbūnas izbūves projekta.


Tā kā būna nepietiekamu finansiālo līdzekļu dēļ tika izbūvēta īsāka, nekā sākotnēji ieteica eksperti, papildus nepieciešams izbūvēt arī krasta nostiprinājumus, portālam jau iepriekš skaidroja domes izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš.  


Deputāti piekrita pagarināt līdz 2025. gada 31. oktobrim projektēšanas un krasta nostiprinājumu izbūves darbus gar Baltijas jūras krastu no Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz būnai saskaņā ar SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs" 2020. gada jūnijā un 2023. gada aprīlī veiktajiem aprēķiniem.


Sākotnēji krasta nostiprinājuma izbūvi tika plānots īstenot līdz 2023.gada beigām, taču tas netika veikts. Līdz ar to arī projekts "Būnas izbūve Baltijas jūrā" tiek uzskatīts par "nacionāli nefunkcionējošu", lai arī būna 2023.gadā tika pieņemta ekspluatācijā. Situācija ir tāda, ka pabeigt projektā plānotās darbības un sasniegt plānotos iznākuma rādītājus, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un funkcionalitāti, pašvaldībai jāpagūst ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. oktobrim.


Visi nepieciešamie publiskie iepirkumi krasta nostiprinājuma būvdarbu īstenošanai ir veikti. Balstoties uz iepirkuma rezultātiem – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvdarbi – nepieciešams grozīt projekta "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu" īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un tā sadalījumu pa gadiem.


Kopējais pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 1, 4 miljoni eiro, no kuriem – 699 311,25 eiro nepieciešami šogad un 644 381,65 eiro – nākamgad, pārējais izlietots trīs iepriekšējos gados.

Pabeidzot projektu, tiks novērsta krasta erozija posmā no Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) līdz jaunizbūvētajai būnai un iespējamā Liepājas NAI ieskalošana Baltijas jūrā.


Ja krasta nostiprinājuma izbūves projekts netiks īstenots, pašvaldībai būs pienākums atmaksāt visu projektā "Būnas izbūve Baltijas jūrā" izmaksāto atbalsta finansējumu, vairākus miljonus eiro.


2023. gadā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Procesu analīzes un izpētes centrs" veicis pētījumu "Liepājas NAI aizsargbūnas funkcionēšanas un krasta nostiprinājumu izveides lietderības izvērtējums", par kuru sniegts atzinums, ka 2021. – 2022.gados izbūvētā Liepājas NAI aizsargbūna darbojas atbilstoši iepriekšējos pētījumos paredzētajam un pilda Liepājas NAI aizsardzības funkcijas. Papildus norādīts, ka ilgtermiņā aizsargbūna neapturēs stāvkrasta eroziju starp NAI un aizsargbūnu un stāvkrasta erozijas apturēšanai krasta zonā starp Liepājas NAI un aizsargbūnu, un pilsētas stratēģiskā objekta – NAI pastāvēšanas risku novēršanai ir lietderīgi izbūvēt papildus krasta nostiprinājumu visā tā projektētajā garumā.


Kā jau iepriekš vēstīts, krasts, kas jānostiprina, atrodas pludmalē aiz zemesgabala Lībiešu ielā 33 un starp pludmali un zemesgabalu Lībiešu ielā 37/53. Būvobjekts atradīsies uz Liepājas pašvaldībai piederošas zemes kāpu nogāze apmēram 380 m garumā.