Otrdien Ministru kabinets no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Izglītības un zinātnes ministrijai piešķīra 1 217 154 eiro augstas gatavības projektiem, kuros paredzēti vairāki atjaunošanas, uzlabošanas un būvniecības darbi profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūrās.

Piešķirto naudu IZM izmantos, lai atjaunotu Rīgas Valsts tehnikuma mācību korpusu, sāktu Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra būvniecību, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju mācību korpusam iegādāties un uzstādītu gaismošanas tehnikas sistēmu un sāktu Liepājas Valsts tehnikuma mācību korpusa trešā un ceturtā stāva pārbūvi.

Pēc IZM informācijas, Rīgas Valsts tehnikumam mācību korpusa Noliktavas ielā 2, Rīgā, atjaunošanas projekts ir izstrādāts un sākta daļēja šī projekta realizācija pieejamā finansējuma robežās. Papildus līdzekļi nepieciešami sākto atjaunošanas darbu turpināšanai, izmantojot iespēju piešķirt atlikušo darbu veikšanas tiesības iepirkumā uzvarējušajam pretendentam, palielinot jau noslēgtā būvdarbu līguma summu. Darbus plānots veikt septiņos mēnešos, sākot šogad un nodot ekspluatācijā 2022.gadā.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra būvniecībai Kalpaka ielā 1, Kuldīgā nav pietiekams, lai noslēgtu būvdarbu līgumu un sāktu ēkas pārbūves darbus. Atklāta konkursa rezultātā ir iespēja noslēgt līgumu piesaistot papildus finanšu līdzekļus. Būvdarbus plānots veikt 16 mēnešos, sākt 2021.gadā un ēku nodot ekspluatācijā 2022.gadā.

Savukārt Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam ir uzbūvēts Mediju mācību korpuss, kurš nodots ekspluatācijā 10.februārī, ar modernu, nozares profesionālajām prasībām atbilstošu un Latvijas izglītības sistēmā daudzfunkcionālu kino studiju ar kvalitatīvu akustiku, kurā profesiju "Gaismošanas operators", "Skaņu operators" un "Video operators" izglītojamajiem paredzēts nodrošināt mūsdienu filmu un reklāmas industrijas pieprasījumam atbilstošu mācību procesu. Arī šī projekta noslēgšanai ir nepieciešams papildus finansējums, tādējādi nodrošinot gaismošanas tehnikas sistēmas uzstādīšanu un daudzfunkcionālās studijas pilnvērtīgu izmantošanu kvalitatīvam mācību procesam. Iegādi un uzstādīšanas darbus plānots veikt trīs mēnešos, sākot un noslēdzot tos šogad.

Liepājas Valsts tehnikuma mācību korpusa trešā un ceturtā stāva pārbūve Vānes ielā 4, Liepājā, plānots finansēt no projekta finansējuma, taču arī tas nav pietiekams, lai noslēgtu būvdarbu līgumu un sāktu ēkas pārbūves darbus. Atklāta konkursa rezultātā ir iespēja noslēgt līgumu piesaistot papildus finanšu līdzekļus. Būvdarbus plānots veikt astoņos mēnešos, sākt 2021.gadā un nodot ekspluatācijā 2022.gadā.

Paredzēts, ka IZM profesionālās izglītības iestāžu augstas gatavības projektu vadību centralizēti nodrošinās Valsts izglītības attīstības aģentūra. Kopumā IZM pieprasījusi līdzekļus 28 482 428 eiro apmērā augstas gatavības izglītības attīstības projektiem.