"Piejūras slimnīcas"  teritorija izskatās labāk nekā pirms reorganizācijas 2019. gada decembrī, kad Onkoloģijas klīniku "aizcēla" uz Liepājas reģionālo slimnīcu, atstājot Jūrmalas ielā tikai Psihiatrijas klīniku. Un pavisam noteikti šī teritorija izskatās labāk nekā kādreizējā slimnīcas teritorijas daļa, kas tagad ir pašvaldības īpašumā.


"Piejūras slimnīcas"  teritorija ir sakārtota, labiekārtota, apzaļumota, tajā ir jauni "Sensorie dārzi" un fizisko aktivitāšu laukumi pacientiem, ir saremontēts jumts ēkai Jūrmalas ielā 2 un veikti citi darbi. Tas viss izdarīts pēdējo pāris gadu laikā, un, lai gan uzņemšanas nodaļa joprojām gaida valsts finansējumu remontam, šobrīd slimnīca izskatās visnotaļ pievilcīgi.


Taču ne tik jauki nu jau trešo gadu jūtas slimnīcas personāls un vadība – galvenokārt iespējamās reorganizācijas dēļ, kura "virmo gaisā" visu šo laiku kopš pirmās reorganizācijas 2019. gadā, atklājās sarunā ar slimnīcas galveno ārsti Eviju Siliņu, kura šajā amatā ir kopš 2016. gada, bet "Piejūras slimnīcā" strādā jau divdesmit gadus.


"Dzīvojam gaidīšanas režīmā, un tas ir ļoti nepatīkami pacientiem, tas ir ļoti nepatīkami personālam," saka galvenā ārste Evija Siliņa. Foto: irliepaja.lv.


"Valsts atbalsts citām psihiatriskajām slimnīcām ir lielāks, un, iespējams, tas ir saistīts tieši ar šo jautājumu, kas "virmo gaisā" kopš brīža, kad Ministru kabinets pieņēma konceptuālu dokumentu, ka mūs varētu pievienot Jelgavas slimnīcai," spriež Siliņa. Arī pašreizējā veselības ministra Daniela Pavļuta nesenās vizītes laikā saņemta nepārprotama atbilde, ka slimnīca nevar būt pati par sevi, "jo tas ir neracionāli, sadrumstaloti" utt. Tomēr par konkrētām izmaiņām slimnīcai informācijas nav.


Pēc tam, kad parādījusies ideja par apvienošanu ar Jelgavu, sācies darbs pie tās izvērtēšanas, izveidotas darba grupas gan Liepājā, gan Jelgavā.


"Tika ieguldīts ļoti liels ārstniecības personu, personāldaļas, grāmatvedības darbs, un rezultāti tika iesniegti ministrijai. Darba grupu gala secinājums bija viens – ideja ir gan ekonomiski, gan loģiski un visādi citādi nepamatota, un, ja to īstenos, ieguvēju nebūs."


"Piejūras slimnīcas" teritorija labiekārtota pateicoties sadarbības projektiem ar Lietuvu. Foto: irliepaja.lv.


Šādu izvērtēšanu – par saviem līdzekļiem, atraujot savu laiku darbam ar pacientiem – slimnīcas veikušas divreiz. Ja apvienošana ir neizbēgama, kā vienu no risinājumiem Siliņa saredz modeli, kurā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas slimnīca ir "lielais atbalsta centrs", un visas pārējās – Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Strenču slimnīcas – ir kā filiāles. Vēl viena loģiska pieeja būtu slimnīcas pievienošana Liepājas reģionālajai slimnīcai, ar kuru jau pastāv laba sadarbība.Pēdējo divu gadu laikā "Piejūras slimnīcas" teritorijā ierīkoti "Sensorie dārzi" un fizisko aktivitāšu laukumi. Foto: irliepaja.lv.


"Dzīvojam gaidīšanas režīmā, un tas ir ļoti nepatīkami pacientiem, tas ir ļoti nepatīkami personālam. Jau trešo gadu gan sabiedrība, gan mēs dzīvojam neziņā," teic Siliņa.


Galvenā ārste uzsver, ka nebūt nav pret saprātīgām reformām, un tādas jau notiek, piemēram, klīnika uzņēmusi kursu un konsekventi dodas pacientu rehabilitācijas virzienā – ja kādreiz dienas stacionāra pacienti tikai apmeklēja ārstu un saņēma zāles, tad tagad viņiem ir pieejama arī rehabilitācija.


"Maināmies paši un arī pacientus motivējam. Rehabilitācijas komandā ir psihologi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, mūzikas, mākslas terapeiti, audiologopēds, uztura speciālists. Tie ir speciālisti, ar kuriem ļoti lepojamies. Augsti novērtēju slimnīcas personālu, viņu prasmes un pieredzi atrast kontaktu ar katru pacientu, kas psihiatrijā ir ļoti būtiski."


Tomēr ārstu kadru trūkums ir hronisks, atzīst Siliņa. Kā vēsta slimnīcas mājaslapa, tad šobrīd darbā tiek aicināti psihiatrs (mēnešalga, bruto, par vienu darba slodzi no 1855 līdz 2265 eiro mēnesī), bērnu psihiatrs (mēnešalga, bruto, par vienu darba slodzi 2575 eiro mēnesī), ārsts-stažieris, rezidents psihiatrijā (mēnešalga, bruto, par vienu darba slodzi  no 1855 līdz 1955 eiro mēnesī).


Viens no loģiskākajiem risinājumiem būtu slimnīcas pievienošana Liepājas reģionālajai slimnīcai, ar kuru jau pastāv laba sadarbība, uzskata "Piejūras slimnīcas" galvenā ārste. Foto: irliepaja.lv.


Lai gan Onkoloģijas klīnikas ne juridiski, ne fiziski "Piejūras slimnīcā" vairs nav, jo tā pievienota Liepājas reģionālajai slimnīcai, bijušajās Onkoloģijas klīnikas telpās atrodas reģionālās slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļa un vēl vienā ēkā ir reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļa.


"Juridiski neesam, bet teritoriāli esam saistīti," saka Siliņa.


Teritorijas labiekārtošana gan ir "Piejūras slimnīcas" veikums, pateicoties diviem pārrobežu sadarbības projektiem ar lietuviešiem, kas īstenoti pēdējo divu gadu laikā.

Uzziņa
Valsts SIA "Piejūras slimnīcā" darbojās stacionārs ar 95 gultām, ambulatorā daļa un dienas stacionārs pieaugušajiem ar 50 vietām, kā arī dienas stacionārs bērniem ar 10 vietām.

Psihiatrisko ārstēšanu un rehabilitāciju saņēmuši vairāki Ukrainas iedzīvotāji – gan hroniski slimojošie pacienti ar psihiskās veselības traucējumiem, gan personas, kam attīstījušies pēctraumatiskā stresa simptomi pēc piedzīvotās karadarbības Ukrainā.

2022. gada pirmajā ceturksnī stacionārā ārstniecības pakalpojumus saņēmuši 308 pacienti, ambulatoro apmeklējumu skaits – 6035.


1. ceturksni slimnīca noslēgusi ar bruto peļņu 187,8 tūkstoši eiro, kas ir par 88 % lielāka par plānoto, un par 435% lielāka salīdzinājumā ar 2021. gada bruto peļņu, kas bija ar negatīvu zīmi.

2022. gada 1.ceturksnī VSIA "Piejūras slimnīca" vidēji bija nodarbināti 184 darbinieki, tajā skaitā 19 ārsti; 10 funkcionālie speciālisti; 48 māsas; 42 māsu palīgi; 22 sanitāri; 12 administrācijas darbinieki; 31 pārējais darbinieks, tai skaitā 7 psihologi.

2021.gadā veiktas iemaksas valsts budžetā:
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis – 526 364 eiro;
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 1 099 309 eiro;
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 794 eiro;
nekustamā īpašuma nodoklis – 3 233 eiro;
uzņēmumu ienākuma nodoklis – 428 eiro.


Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" izveidota  2005. gada 29. augustā, apvienojot VSIA "Liepājas onkoloģiskā slimnīca" un VAS "Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca".


Ar 2019.gada 31.decembri likvidēta  VSIA "Piejūras slimnīca" Onkoloģiskā klīnika.