Sakarā ar Liepājas Reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas darbiem, slimnīcas Narkoloģijas nodaļa pārcelta uz bijušajām Onkoloģijas klīnikas telpām Jūrmalas ielā 2, informē SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Narkoloģijas nodaļa atrodas 13. korpusā, bet ambulatorais kabinets – 12.korpusā. Nodaļas kontakttālruņi: māsu postenis – 26653213, ambulatorais kabinets – 26654281.

Narkoloģijas nodaļa joprojām ir slimnīcas struktūrvienība. Līdz ar to gan pacientiem, gan to tuviniekiem ir jāievēro visi līdz šim spēkā esošie šīs nodaļas noteikumi.

Narkoloģijas nodaļā sniedz specializētu narkoloģisko palīdzību pacientiem, kuri atrodas smagā alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu intoksikācijā. Nodaļā nodrošina akūto un plānveida stacionāro palīdzību.

Nodaļā no pulksten 9 līdz 15 strādā alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes kabinets, kur piedāvā medicīniskās pārbaudes ar darba devēja un policijas nosūtījumu, kā arī pēc privātpersonas rakstiska pieprasījuma.