Šovasar Eiropas Savienības finansētā projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" ietvaros notiek modernizācijas darbi piecās Liepājas izglītības iestādēs.

Tās ir Liepājas A. Puškina 2.vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā un stadionā,  J. Čakstes 10. vidusskolā un Liepājas 12. vidusskolā.

Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā un Raiņa 6. vidusskolā modernizāciju plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam, bet visus būvdarbus pārējās trijās skolās plānots pilnībā pabeigt līdz 2018. gada beigām. Jaunā mācību gada sākumā trīs mēnešus A. Puškina 2. vidusskolas un Liepājas 12. vidusskolas skolēniem mācības noritēs pagaidu telpās citās izglītības iestādēs, lai līdz gada beigām visi varētu atgriezties skaistās un mūsdienīgās skolu telpās.  

Tā kā A.Puškina 2. vidusskolā darbus plānots pabeigt līdz novembra beigām, jaunā mācību gada sākumā mazāko klašu skolēni mācīsies 8. vidusskolā atsevišķā mācību korpusā, bet pārējie - Raiņa 6. vidusskolā un Liepājas Universitātes ēkā Kuršu ielā 20.

Liepājas 12. vidusskolas skolēniem pagaidu mājvieta uz laiku būs Ukstiņa ielā, kur telpas līdz septembrim atstās Raiņa 6. vidusskolas skolēni.  Savukārt J. Čakstes 10. vidusskolā remontdarbi noritēs paralēli mācību procesam, skolēniem pārvietojoties skolas iekšienē pa divām ēkām.

J. Čakstes 10. vidusskolā un 12. vidusskolā būvdarbus uzsāks augusta sākumā, jo sākotnējais iepirkumā uzvarējušais būvnieks SIA "Vega 1" no līguma izpildes atteicās sakarā ar tiesiskās aizsardzības procesu. Abi noslēgtie būvdarbu līgumi tika pārtraukti un izsludināts jauns iepirkums. Iepirkuma rezultātā ir izvēlēts jaunais būvdarbu veicējs, līgumu slēgšana paredzēta jūlija beigās, ja pārsūdzības laiks būs beidzies bez sūdzībām. Plānotie darbi tiks pabeigti noteiktajā laikā – līdz šī gada beigām.

10. vidusskolā plānots īstenot telpu vienkāršoto atjaunošanu. Galvenie veicamie darbi ir 16 mācību kabinetu un laboratoriju atjaunošana, tajā skaitā – dabas zinību kabinetu ierīkošana un aprīkošana, jo 10.vidusskola pagājušajā plānošanas periodā nekvalificējās atbalstam Eiropas Savienības projekta aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Tiks atjaunotas sporta ģērbtuves gan meitenēm, gan zēniem ar dušām un tualetēm.

12. vidusskolā notiks telpu vienkāršotā renovācija – modernizēs klašu telpas, izbūvēs LED apgaismojumu, atjaunos četrus sanitāros mezglus, elektromezglus, ūdens un kanalizācijas sistēmu. Skolā sakārtos arī sporta infrastruktūru  - ģērbtuves un sporta laboratoriju.

5. vidusskolā  tiek modernizētas klašu telpas, sanitārie mezgli, pielāgojot tos arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Skolas pagraba stāvā tiek ierīkotas papildus klašu telpas -  mājturības kabineti zēniem, kā arī tualetes.

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā būvdarbus veic PS "Konsorcijs RT-ALTE", savukārt Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā un Liepājas Raiņa 6.vidusskolā būvdarbus veic SIA firma UPTK.

Ievērojamas pārvērtības šovasar piedzīvo arī Raiņa 6. vidusskolas sporta stadions, kur atjaunošanas darbus veic SIA "A Land" par kopējo summu 385 037 euro (bez PVN). Darbus paredzēts pabeigt 120 dienās, t.i. līdz oktobra vidum. Galvenie veicamie darbi ir: sporta laukuma atjaunošana, paredzot mīksto segumu, divas tāllēkšanas bedres, skrejceļus, aprīkojumu dažādām sporta spēlēm- volejbolam, basketbolam, florbolam. Laukuma labiekārtošanā veiks arī apgaismojuma nomaiņu, celiņu izbūvi un apstādījumu ierīkošanu. Visam laukumam apkārt izbūvēs žogu, lai ierobežotu gan pašu laukumu, gan tur izveidoto labiekārtojumu. Tiks papildināti arī esošie trenažieri un izbūvētas videonovērošanas iekārtas.

Tuvāko gadu laikā pavisam desmit Liepājas skolu mācību vides modernizācijā plānots  ieguldīt kopumā 10,4 milj. eiro. 85 procentus šajā projektā ieguldīs Eiropas Savienība, bet 15 procenti ir pašvaldības līdzfinansējums.

Šobrīd īstenojamā projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" mērķis ir veikt piecu Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizāciju, bet paralēli notiek projektēšanas darbi arī Liepājas 3. pamatskolā, 7.vidusskolā, 8. vidusskolā un O.Kalpaka 15. vidusskolā, lai jau nākamajā gadā varētu iesniegt pieteikumu finansējumam nākamajam projektam SAM 8.1.2." Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros.