Otro reizi pasniegta Liepājas domes Gada balva zinātnē. No septiņiem pretendentiem ekspertu komisija izvēlējusies četrus, sadalot 1500 latu lielo balvu fondu.

Šodien tika sveikti balvas saņēmēji – profesors Dr. phys. Jevgenijs Kaupužs, profesors Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs, Mg. philol. Vēsma Lēvalde un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija.

Liepājas universitātes (LiepU) zinātņu prorektore Ieva Ozola atgādina, ka zinātnieku devums ļauj pilsētas un universitātes vārdam izskanēt starptautiskā mērogā, tādēļ pētniekiem svarīgs gan morālais, gan materiālais atbalsts.

 „Mums patīk būt Liepājā. Rīgā nereti ir neveselīga konkurence. Mēs strādājam veselīgas konkurences apstākļos,” raksturo Ozola. Kandidātu, ko izvirzīt balvai, LiepU netrūkstot. Šogad gan pārsvarā pretendenti pārstāvējuši humanitāro zinātņu jomu – seši no septiņiem.

Tas, ka humanitārās zinātnes ir kaut kas elitārs un atrauts no realitātes, nav patiess, pārliecināta balvas saņēmēja Lēvalde. Tieši tās veido sabiedriskās dzīves pamatu. Jo vairāk izglītosies humanitārajās zinātnēs, jo augstāka būs sabiedrības morāles latiņa. Arī savā pētījumā par Oļģerta Krodera daiļradi, viņa analizējusi varas un morāles attiecības.