Otrdien, 20. decembrī, svinīgā pasākumā Liepājas vicemērs Vilnis Vitkovskis pasniedza Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Balvu šogad pasniedza pedagoģijas doktoram Arturam Medveckim, kolektīvās monogrāfijas "Kurzemes rakstnieku silueti 4" autoru kolektīvam, habilitētajam filoloģijas doktoram Benediktam Kalnačam, inženierzinātņu doktoram Viesturam Kalniņam, pedagoģijas doktoriem Helēnai Vecenānei un Pāvelam Juram.

Svinīgajā pasākumā klātesošos ar muzikālu sveicienu priecēja Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ģitāristi Kristens Kupčs un Miks Akots, savukārt pēc priekšnesuma V. Vitkovskis nelielā prezentācijā ieskicēja pilsētas plānus saistībā ar Latvijas simtgadi.

Uzrunājot balvas laureātus un klātesošos, ekspertu komisijas locekļi ar gandarījumu uzsvēra, ka Liepājā zinātnes gars ir dzīvs un tas ceļ sabiedrības morālo un intelektuālo līmeni. Šogad nominantu skaits bija lielāks nekā citus gadus, un kā vēlēja komisija – lai ar katru gadu šis skaits aug, izceļot Liepājas zinātnieku atklājumus Latvijas, Eiropas vai pat pasaules līmenī.

Arturs Medveckis tika izvirzīts Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada starpnozaru pētījums", rekomendējis Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts par monogrāfijas un promocijas darba "Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā" izstrādi. Prēmija 600 eiro.

Kolektīvās monogrāfijas "Kurzemes rakstnieku silueti 4" autoru kolektīvu Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes" izvirzījis Kurzemes Humanitārais institūts. Prēmija 600 eiro.

Benediktu Kalnaču Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada pētniecības aktivitātes" izvirzījusi Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte par Vācijas zinātniskās literatūras izdevniecībā izdoto grāmatu "20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options" (Bielefeld, 2016). Prēmija 400 eiro.

Viesturs Kalniņš izvirzīts Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada promocijas pētījums", rekomendējusi Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte par promocijas darbu "Gaisa piesārņojuma sinerģiskā efekta novērtējums ar bioindikācijas un vides parametru metodēm". Prēmija 300 eiro.

Helēna Vecenāne izvirzīta Gada balvai zinātnē nominācijā "Gada promocijas pētījums", rekomendējis Izglītības zinātņu institūts par promocijas darbu "Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības". Prēmija 300 eiro.

Pāvels Jurs izvirzīts Gada balvai zinātnē nominācijā "Jaunā zinātnieka balva", rekomendējis Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts par promocijas darba "Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā" izstrādi. Prēmija 300 eiro.
    
Kopējais balvas fonds šogad bija 2500 eiro.

Balvas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt starptautiski atzītu pētījumu izstrādi un publicitāti visās Liepājas Universitātes pētniecības jomās, sekmēt Liepājai un Latvijai aktuālu jautājumu inovatīvus risinājumus, veicināt jaunu zinātnieku piesaisti pētniecībai un viņu profesionālu izaugsmi, sekmēt inteliģences un zinātnieku piesaisti Liepājai. Gada balvu zinātnē Liepājā piešķir jau sesto gadu.