Nosaukti 2015.gada Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas laureāti. To vidū LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors, habilitētais filoloģijas doktors Benedikts Kalnačs.

Apbalvojums ir piešķirts par  ilggadēju un sekmīgu Baltijas jūras valstu literāro kontaktu izpēti, informē Liepājas Universitātes Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Laureāts saņem diplomu un medaļu. Diplomu paraksta visu trīs Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju prezidenti. Sudraba medaļas dizainu ir veidojis Latvijas mākslinieks Jānis Strupulis.

Saskaņā ar Baltijas zinātņu akadēmiju Satūtiem medaļa tiek pasniegta par sasniegumiem zinātnē un Baltijas valstu zinātniskās sadarbības veicināšanu. Šo apbalvojumu piešķir kopš 1999.gada. Sasniegumu formulējums ir individuāls, bet kopēja ir ideja par vienotu pētījumu veikšanu Baltijas valstīs.

Šogad kaimiņu valstīs apbalvojumu ir saņēmuši zinātnieki Pēters Jervelaids no Igaunijas un Zenonas Norkus no Lietuvas.