Apgāds "Aisthesis Verlag" laidis klajā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieka un Liepājas Universitātes profesora Benedikta Kalnača monogrāfiju.

Tā saucas "20. gadsimta Baltijas drāma: postkoloniāli naratīvi, dekoloniālas iespējas" (20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options).

Monogrāfijas izdevējs ir viens no Vācijas vadošajiem zinātniskajiem apgādiem humanitārajās zinātnēs un kultūras studijās, kas publicē pētījumus literatūrzinātnē, filozofijā, vēsturē un mediju teorijā, informē Liepājas Universitātes Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Monogrāfijā pētīta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 20. gadsimta literatūra. Grāmatā aplūkota nacionālā, filozofiskā, vēsturiskā, laikmetīgā, absurdā un postkoloniālā perspektīva Baltijas drāmas politiskajās, sociālajās un estētiskajās interpretācijās. To noslēdz ieskats postkoloniālisma un postkomunisma problemātikā 21. gadsimta tekstuālajās stratēģijās. Pētījuma centrā ir jautājums par Baltijas kultūru kā daļu no Eiropas "iekšējās citādības" saistībā ar mūsdienu Eiropas iekšējā koloniālisma studijām.

Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane ir lepna, ka ar Liepājas studentiem strādā tik zinošs speciālists: "Liepājas Universitātē profesors Benedikts Kalnačs docē vairākus kursus Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmās – "Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija", "Eiropas valodu un kultūras studijas", kā arī maģistra studiju programmā "Rakstniecības studijas". Viņa pārziņā ir pasaules un Baltijas drāmas vēstures un teorijas, kā arī postkoloniālās kritikas kursi."

Benedikts Kalnačs ir vairāku monogrāfiju, mācību līdzekļu un publikāciju autors, starptautisku zinātnisku izdevumu sastādītājs. Liepājas Universitātē viņš vada Literatūrzinātnes nozares darbu, līdzdarbojas starptautiskās zinātniskās konferences "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" organizēšanā, kā arī šīs konferences rakstu krājuma un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes zinātniskā žurnāla "Scriptus manet" izdošanā.

Benedikta Kalnača jaunākā monogrāfija publicēta ESF projekta "Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika" ietvaros, kas tika izstrādāts Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Publicēšanas finansiālie atbalstītāji ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Latvijas Zinātņu akadēmija.