Vairāki Liepājas Universitātes (LiepU) pasniedzēji un maģistri ceturtdien, 10. janvārī, tiks pie Liepājas domes iedibinātās Gada balvas zinātnē.

Ceturtdien pulksten 11 Liepājas domē, 226. telpā, priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietniece Silva Golde pasniegs Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē profesoram Dr. phys., Jevgenijam Kaupužam, profesoram Dr. habil. philol. Benediktam Kalnačam, Mg. philol. Vēsmai Lēvaldei un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijai.

Profesors Jevgenijs Kaupužs Gada balvu zinātnē un 400 latu naudas balvu saņems par starptautiski citējamo publikāciju izstrādi un publicēšanos starptautiski atzītos izdevumos matemātiskās fizikas jomā.

Gada balvu zinātnē un 400 latu naudas balvu saņems profesors Benedikts Kalnačs par izcilu ieguldījumu salīdzināmajā literatūrzinātnē.

Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija saņems Gada balvu zinātnē un 400 latu naudas prēmiju par jauno mediju mākslas pētījumiem un to popularizēšanu Latvijā un ārzemēs.

Gada balvu zinātnē un 300 latu naudas balvu par izcilu maģistra pētījumu „Viljama Šekspīra traģēdija „Hamlets” Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija” saņems Vēsma Lēvalde.

Gada balvas zinātnē pretendentu darbus izvērtēja pašvaldības un Liepājas Universitātes apstiprināta ekspertu komisija Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes vadībā. Komisijas sastāvā ir arī Izglītības un zinātnes Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente Karīna Aleksandra, Liepājas Universitātes rektors Jānis Rimšāns, profesori Alīda Samuseviča un Edgars Lāms, kā arī Liepājas pašvaldības pārstāvji Vilnis Vitkovskis un Kristīne Niedre.

Gada balva zinātnē ir pašvaldības iniciatīva, lai veicinātu zinātnes un pētniecības izaugsmi, kā arī jaunu inovatīvu ideju īstenošanu.

Gada balvu zinātnē Liepājas domē piešķir otro reizi. Balvu fonds ir 1500 latu.