Valdība otrdien, 3.martā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts ģimnāzijas statusa kritērijiem.

Skolām labvēlīgākie kritēriji ļaus valsts ģimnāzijām arī elastīgāk reaģēt uz demogrāfisko faktoru radīto ietekmi, kā arī nostiprinās valsts ģimnāziju vadošo lomu pedagogu kompetenču profesionālajā pilnveidē un metodiskajā darbā plānošanas reģiona ietvaros.

Turpmāk valsts ģimnāzijas statusu varēs iegūt tā izglītības iestāde, kurā iepriekšējos divus mācību gadus skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis vismaz par 10% augstāks nekā valsts vidējais centralizēto eksāmenu procentuālais novērtējums un vismaz par 5% augstāks nekā attiecīgā plānošanas reģiona centralizēto eksāmenu vidējais procentuālais novērtējums.

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju valstī, kad vidusskolas posmā samazinās skolēnu skaits, noteikts, ka uz valsts ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības iestāde, kuras 10. līdz 12.klasē mācās ne mazāk par 250 skolēniem Rīgā, ne mazāk par 180 skolēniem republikas pilsētās, izņemot Rīgu, un ne mazāk par 120 skolēniem administratīvajās teritorijās, izņemot republikas pilsētas.

Grozījumi arī paredz, ka valsts ģimnāzijām būs jāīsteno vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no kurām vismaz viena - matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienā. Savukārt, ja proģimnāzijas posmā (7.-9.klase) valsts ģimnāzija īsteno divas pamatizglītības programmas, vismaz vienai no tām ir jābūt matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā.

Precizētās valsts ģimnāziju funkcijas pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra darbības īstenošanai paredz izglītības iestāžu pedagogiem pienākumu pašvaldību vai valsts līmenī iesaistīties valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā, piemēram, līdzdalību valsts pārbaudījumu vērtēšanā, izglītības satura izveidē, mācību literatūras izvērtēšanā.

Atbilstoši pārejas noteikumiem esošajām valsts ģimnāzijām iepriekš minēto prasību izpilde un atbilstība statusa jaunajiem kritērijiem nodrošināma līdz 2016.gada 15.jūlijam.

Ar valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji”” iespējams iepazīties šeit.

Portāls jau rakstīja, ka Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis atzinīgi vērtē Izglītības un zinātnes ministrija rosinātās izmaiņas valsts ģimnāzijas statusa kritērijos.

Valcis portālam atzina, ka pozitīvi vērtā ierosinājumu turpmāk, lai saglabātu valsts ģimnāzijas statusu, noteikt "zemākus griestus" nepieciešamajam audzēkņu skaitam.