Ar manu draugu Ivaru Kesenfeldu malkojot  kafiju "Romas beķerejā", sākām apspriest kaunpilno  Liepājas Valsts ģimnāzijas vietu uz Latvijas  vidējās izglītības skatuves. Un vēl atcerējāmies, ka Liepājai pat bija piešķirts Eiropas jauniešu galvaspilsētas tituls. Vismaz tā bija rakstīts pašvaldības izdevumā "Katram Liepājniekam".

Varētu, protams, saprast, ka kādu reizi tā var gadīties ar jebkuru mācību iestādi, taču, ka ar Valsts ģimnāziju Ausekļu ielā 9 tas notiek katru gadu – nē, nē, nē… un vēlreiz nē…

Pat diletantiskā līmenī paanalizējot situāciju, jāsecina, ka Liepājas domes deputāti faktiski


nežēlīgi gadiem ilgi pārslogojuši savu kolēģi deputātu Helviju Valci ar atbildīgiem amatiem sociālajā un citās sfērās – pēc principa, kas var nest, tam tik krauj virsū (līdz ļimst).


Tā faktiski izsvītrojot talantīgo matemātikas skolotāju Helviju Valci no reālās pedagoģiskās aprites.

Visvairāk Valča kungs esot noslogots Liepājas sociālo lietu pieskatīšanas un pabalstu dalīšanas komitejās un komisijās. Viņam kā matemātiķim atbildība un slodze pabalstu dalīšanā, protams, ir liela, jo nedrīkst kļūdīties, neiedalīt par daudz un arī ne par maz mūsu Liepājas grūtdieņiem.

Izskatās, ka savu cilvēcisko īpatnību dēļ, Helvijs tiek savu kolēģu izmantots, jo nespēj atteikties no kolēģu deputātu deleģētiem pienākumiem strādāt vēl un vēl liepājnieku labā.

Mēs gribētu uzdrošināties un ieteikt deputātiem būt iejūtīgākiem un pārskatīt deputāta un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora Helvija Valča pienākumu nastu un kādu daļu no viņa pienākumiem ņemt savas kompetences pārziņā. Nevar taču cilvēku tā pārslogot!  No tā ieguvēja būs arī Liepājas izglītība, jo Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai, kā mācību iestādei, pēc būtības ir jābūt vidējās izglītības kvalitātes paraugam Liepājā un tās apkaimē. Un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktoram jāļauj tomēr strādāt klātienē Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

Helvija Valča deklarētie amati

Direktors Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā;   
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā;    
Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā;
Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā;
Mērķdotāciju sportā sadales komisijas priekšsēdētāja vietnieks Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā;
Mērķdotāciju interešu izglītībai sadales komisijas priekšsēdētāja vietnieks Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā;
Liepājas Universitātes Padomnieku konventa loceklis;    
Direktors Liepājas pilsētas izglītības pārvaldē;   
eksperts Latvijas Universitātē