Pašvaldību savienībā aizvadīta konference „Liepājas Universitātes aktuālie izaicinājumi Liepājas pilsētas attīstības stratēģijas un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības kontekstā”.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis konferences ievaddaļā norādīja, ka Liepājas Universitāte jāskata Latvijas un pat pasaules kontekstā, nekoncentrējoties tikai uz Liepājas pilsētu.

Galvenie izaicinājumi šobrīd saistīti ar demogrāfisko situāciju pilsētā, akcentēja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis – "Mēs redzam Liepāju kā studentu pilsētu, kas iezīmējas kā nozīmīgs inteliģences faktors pilsētas attīstībā. Pilsētas potenciāls un perspektīvas saistītas ar vairākiem profiliem – Liepāja kā ražošanas, ostas pilsēta, kā arī sporta, tūrisma un studentu pilsēta. Iespējams, ka mēs kaut kādā veidā to uzmanību sadalām, bet mēs to darām mērķtiecīgi, jo investori novērtē dažādās iespējas.”

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja Ieva Briede konferencē norādīja, ka ilgtermiņa prioritāte un arī izaicinājumi saistīti ar zināšanām. Izglītības, pētniecības nozares un inovācijas jātuvina reģiona ekonomiskajai specializācijai.

 "Jebkurš cilvēks veido reģiona attīstību, tur, kur ir cilvēki, tur vienmēr noritēs aktīva sabiedriskā dzīve, vietai tiek piesaistītas jaunās ģimenes, vairāk ārzemju studenti,” pamato Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra.

Savukārt Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūras direktors Andris Nātriņš aicināja ņemt vērā to, ka daļa no jaunajiem cilvēkiem, kuri iegūst izglītību Liepājā, dodas prom no pilsētas, ir jārisina jautājums par prakses nodrošināšanu, sadarbību ar pievilcīgiem darba devējiem, kuri pēc tam var noturēt studentus un piedāvāt darbavietu. Kā minēja Nātriņš, svarīgi arī apdomāt, kā izveidot sekmīgu sadarbību vidējām izglītības iestādēm ar augstskolām, nodrošinot lojalitāti pret augstākajām izglītības iestādēm pilsētā.

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra konferencē norādīja, ka nepieciešams visu laiku vērtēt, vai Liepājas Universitātei studentu skaits palielinās vai nepalielinās. „Tam ir jābūt vienam no svarīgākajiem kritērijiem, kuri universitātei būtu jāizvirza. Iespējams arī jāskata sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, piedāvājot apgūt studiju kursus arī citās universitātēs.

Arī Liepājas ģeogrāfiskais novietojums parāda to, ka pilsētai ir visi priekšnoteikumi, lai Liepājas Universitāte attīstītos un lai studenti turp dotos mācīties. Liepājai piemīt kaut kas maģisks, kas pievelk, un tas ir jāizmanto, universitātei piedāvājot vairāk seminārus, konferences, u.c., kas veltītas gan studentiem, gan uzņēmējiem,” uzskata Vētra.