Liepājas Universitāte (LiepU) ir noslēgusi jumta līgumu ar biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, kurš paredz sadarbību dažādos virzienos.

Kā informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, sadarbība paredzēta studiju programmās, attīstībā, pētniecībā, radošajā darbībā.

Skaidro Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja Māra Zeltiņa: "Nākošajā studiju gadā sadarbība veidosies starp Jauno mediju mākslas programmu Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē un Audiovizuālās mediju mākslas programmu partneraugstskolā. Apvienojot abu programmu resursus, iespējams nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu mediju studiju īstenošanu."

Arī Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane atzīst šādas sadarbības priekšrocības: "Šis ir labs sākums kopīgas studiju programmas izveidei tuvākajā laikā. Augstvērtīga materiāli tehniskā bāze, kvalificēti mācībspēki, intensīva sadarbība plašākā studentu grupā ir tās priekšrocības, kuras rodas šīs sadarbības rezultātā."