Pie lielākajām problēmām Liepājā jaunieši min labas izglītības un darba iespēju trūkumu. Šāda tēze izskanēja Liepājas pilsētas attīstības programmas jaunatnes politikas darba grupā. Liepājas domes priekšsēdētājs "Rietumu radio" skaidro situāciju darba tirgū un arī Liepājas attīstības programmas darba grupu veikumu.