Ir noslēgusies jaunu studentu uzņemšanas pirmā kārta Liepājas Universitātē (LiepU), tomēr studētgribētājiem vēl būs iespēja pieteikties studijām papilduzņemšanas laikā.

Šajā laikā būs iespējams pieteikties gan uz maksas, gan budžeta studiju vietām. LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē pamatstudijās visi, kam ir vēlme studēt, var pieteikties uz brīvajām budžeta vietām Baltu filoloģijas un kultūras studijās un Eiropas valodu un kultūru studijās. Tāpat visām studiju programmām pieejamas maksas studiju vietas.

Savukārt maģistra līmeņa studijās šobrīd ir vairākas brīvas budžeta vietas studijām programmā "Latviešu filoloģija".

Filoloģijas doktors, LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors Edgars Lāms dalījās viedoklī par studijām Liepājas Universitātē: "Kāpēc studēt Liepājas Universitātē? Vietējiem būs lētāk, citiem – interesantāk. Liepājas studentiem vismaz uz vairākiem gadiem būs tās privilēģijas, ko šī pilsēta var dot: jūra, roks, Liepājas teātra pārsteigumi un daudzveidīgas kultūraktivitāšu iespējas vispār.

Īpaši gribētu aicināt studēt trīsgadīgajā bakalaura studiju programmā "Baltu filoloģija un kultūra" un divgadīgajā maģistra studiju programmā "Latviešu filoloģija", kurās ir vēl arī brīvas budžeta vietas. Protams, latviešu un lietuviešu valoda, literatūra un kultūra lielai daļai potenciālo studētāju nav gluži prestižākās interešu jomas. Bet varbūt vērts padomāt dziļāk un saprast, ka valoda, māksla un kultūra pēdējām divām dzīvajām baltu tautām ir eksistenciāli izšķirošs pamatu pamats pastāvēšanai un veiksmīgai attīstībai.  Tā ir misijas apziņa – būt par latviešu valodas, literatūras un baltu kultūras kopēju un sargu. Jo kurš cits, ja ne mēs? Tās zināšanas un prasmes, ko iegūst abu šo programmu studenti ir noderīgas visur un vienmēr, un absolventi bezdarbnieku rindas parasti nepapildina. Ja arī neatrod darbu specializācijai atbilstošā jomā, tad tomēr dzīvē arī neapjūk un nepazūd.

Abas programmas nodrošina saturiski bagātas un kvalitatīvas studijas, saspringtu, noslogotu, bet arī intriģējošu studiju procesu. To nodrošina augsti kvalificētais mācībspēku sastāvs un arī pašu studējošo radošums.
Laiks domāt par vērtībām! Uz tikšanos!"