Pagājušā gada nogalē ir noslēdzies Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas organizētais starptautiskais zinātnisko institūciju novērtējums. Šobrīd ir publicēti tā rezultāti 65 valsts un privātajās zinātniskajās institūcijās, tai skaitā Liepājas Universitātē, kurā par zinātnisko darbību laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam tika vērtēta četru pētniecības virzienu darbība, informē universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Liepājas Universitātes starptautiskais vērtējums ir "gandrīz labi". Izaicinājumi ir novēroti pētniecības vidē, infrastruktūrā, ekonomiskā ietekmē, zinātnes kvalitātē un ietekmē uz zinātnes nozari. Humanitāro zinātņu un mākslas joma ir tā, kas uzrāda ļoti labu attīstības potenciālu un sociālo ietekmi. Apmierinošu vērtējumu saņēmušas ekonomikas un vadības zinātnes, izglītības zinātņu, kā arī inženierzinātņu un tehnoloģiju vienības.

Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola, komentējot zinātnes vērtējumu, atzīst: "Starptautisko ekspertu dotie vērtējumi turpmākajam darbam ir ļoti noderīgi, taču kopš 2018. gada neesam stāvējuši uz vietas. Palielināta zinātnisko publikāciju starptautiskā pieejamība, iegūti un īstenoti jauni projekti, īpaši inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, kas starptautiskajam novērtējumam tika sniegta pirmo reizi. Pašlaik notiek jaunas Liepājas Universitātes attīstības stratēģijas izstrāde, kurā starptautiskā vērtējuma ieteikumi tiek ņemti vērā."