Ceturtdien, 16.jūnijā, pulksten 15 Latvijas Universitātes (LU) Konferenču zālē, Kalpaka bulvārī 4, notiks LU Latviešu valodas institūta un Liepājas Universitātes kopīgi sagatavotās monogrāfijas "Valoda. Laiks. Lejaskurzeme" atvēršana, informē LU Latviešu valodas institūta pētniece Liene Markus-Narvila.

Monogrāfija ir LU Latviešu valodas institūta pētnieces Lienes Markus-Narvilas un Liepājas Universitātes pētnieces Ievas Ozolas 20 gadu pētījumu rezultāts un stāsta par to, kā runā Lejaskurzemē – kā veido teikumus, kā darina vārdus un kā tos izrunā. Vairāk nekā 700 lappusēs apkopots arī bagātīgs gadu desmitos savākto un izstrādāto materiālu (teicēju runas piemēru, kartografēto materiālu, seno rakstu avotu ekscerptu u. c.) kopums.
 
Pētījums daļēji balstās abu pētnieču  veiktajos līdzšinējos pētījumos, referātos un publikācijās: iepriekš izteiktie secinājumi pārskatīti, tie apstiprināti vai koriģēti pēc jauniem vākumiem, analizēti iepriekš neapgūti materiāli. Līdz šim Lejaskurzemes izlokšņu pētniecībā vairāk uzmanības ticis pievērsts izlokšņu leksikai, tipiskajām īpatnībām fonētikā un morfoloģijā, mazāk veicot vispatverošus un sistemātiskus pētījumus. Pirmo reizi vienkopus aprakstītas Lejaskurzemes izlokšņu sintakses parādības, ciktāl to ļāvis pieejamais tekstu apjoms. Tāpat grāmatā "Valoda. Laiks. Lejaskurzeme" iezīmēti aspekti, kas rosina jauniem pētījumiem, kā arī atklāj tos pētījumu aspektus, kam nepieciešams vairāk izlokšņu materiāla.

Grāmatā aplūkota Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas, leksikas, vārddarināšanas un gramatikas (morfoloģijas, morfosintakses, sintaktiskās sinonīmijas) iezīmes un to pārmaiņas, tāpēc to var saukt ne tikai par Lejaskurzemes valodas gramatiku, bet par šā reģiona izlokšņu enciklopēdiju.

Grāmatas atvēršanā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, autores pastāstīs par grāmatas tapšanu, tās saturu un galvenajiem rezultātiem. Pasākumā varēs paklausīties Lejaskurzemes valodas ierakstus no ekspedīcijās iegūtajiem materiāliem, kā arī piedalīties dialektoloģiskā viktorīnā un laimēt grāmatas eksemplāru. Rudens pusē monogrāfijas atvēršana plānota arī Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta telpās Kūrmājas prospektā 13 (precīzāka informācija sekos rudenī).