Tā dēvētajā Liepājas pedofilijas lietā, kurā divi vīrieši – tēvs un dēls – apsūdzēti par bērna seksuālu izmantošanu, apsūdzētie savu viedokli ir mainījuši un savu vainu vairs neatzīst.

Līdz ar to, ja lieta atkārtoti tiks skatīta pirmajā instancē Liepājas tiesā, visticamāk, tas tiks darīts ar pierādījumu pārbaudi, aģentūrai LETA atzina Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Andris Mikuļskis, kurš šajā lietā uzturēja savu apelācijas protestu.

Kurzemes apgabaltiesas šodien paziņotais lēmums paredz pilnībā atcelt Liepājas tiesas spriedumu šajā lietā un nosūtīt lietu atkārtotai skatīšanai pirmajā instancē Liepājas tiesā, ja vien šis lēmums netiks pārsūdzēts.

Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors atzina, ka šāds tiesas lēmums nav atbilstošs viņa iesniegtā apelācijas protesta būtībai, jo virsprokurors prasīja atcelt Liepājas tiesas spriedumu tikai daļā par soda maigumu un piemērot apsūdzētajiem bargāku soda veidu – brīvības atņemšanu. Faktiski ar šo Kurzemes apgabaltiesas lēmumu ir apmierināta jaunākā apsūdzētā vīrieša apelācijas sūdzība, ar kuru viņš lūdza lietu skatīt atkārtoti, veicot pierādījumu pārbaudi, norādīja Mikuļskis.

Lūgts komentēt, vai par šo Kurzemes apgabaltiesas lēmumu Mikļulskis plāno iesniegt kasācijas protestu, Kurzemes tiesas apgabala virsprokurors atzina: "Es nevaru uz šo jautājumu atbildēt, iekams neesmu iepazinies ar tiesas argumentāciju, kas būs pieejama no 22.oktobra."

Kā ziņots, Kurzemes apgabaltiesa šodien nolēmusi pilnībā atcelt Liepājas tiesas spriedumu tā dēvētajā Liepājas pedofilijas lietā, kurā divas personas – tēvs un dēls – apsūdzētas par bērna seksuālu izmantošanu.

Gadījumā, ja šis apgabaltiesas nolēmums netiks pārsūdzēts un stāsies spēkā, tad krimināllieta atkārtoti būs jāskata Liepājas tiesā, aģentūru LETA informēja Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze Zina Purina.

Kurzemes apgabaltiesa šodien, pasludinot saīsināto lēmumu krimināllietā par netiklu darbību veikšanu ar mazgadīgu personu, nolēma atcelt Liepājas tiesas 2015.gada 13.jūlija spriedumu pilnībā un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.

Šāds lēmums pieņemts, jo tiesa konstatēja, ka pirmās instances tiesa iztiesāšanā pieļāvusi Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu, kas nosaka, kādos gadījumos tiesas izmeklēšana var notikt, neveicot pierādījumu pārbaudi, skaidroja Purina.

Minētais nozīmē, ka gadījumā, ja apelācijas instances tiesas nolēmums netiks pārsūdzēts un stāsies spēkā, tad krimināllietu atkārtoti izskatīs Liepājas tiesā, skaidroja Purina.

Pilns motivēta lēmuma teksts procesa dalībniekiem būs pieejams no 22.oktobra.

Jau ziņots, ka Liepājas tiesa par mazgadīgas meitenes vairākkārtēju seksuālu aizskaršanu vainīgos – kādu 48 gadus vecu vīrieti un viņa 22 gadus veco dēlu – nolēma sodīt ar piespiedu darbu uz 240 un 200 stundām un probācijas uzraudzību. Šis spriedums izpelnījās sabiedrības daļas nosodījumu.

Šajā lietā Liepājas tiesa ir pieņēmusi apelācijas protestu un divas apelācijas sūdzības, kuras kopā ar lietu tika virzītas Kurzemes apgabaltiesai izskatīšanai apelācijas kārtībā. Apelācijas protestu iesniedzis Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Andris Mikuļskis, lūdzot apsūdzētajiem piespriest bargāku soda veidu – brīvības atņemšanu.

Tāpat bargāku sodu lūgts piemērot cietušās advokātes Sandras Sprūdes iesniegtajā apelācijas sūdzībā. Apelācijas sūdzība saņemta arī no jaunākā apsūdzētā vīrieša, kurš lūdz lietu skatīt atkārtoti, veicot pierādījumu pārbaudi.

Savukārt cietušās pārstāves – Liepājas pilsētas bāriņtiesas – apelācijas sūdzība ar Liepājas tiesas tiesneša lēmumu atstāta bez izskatīšanas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 551.panta 4.daļu, jo cietušais un viņa pārstāvis apelācijas sūdzībā nevar lūgt vairāk par to, ko viņi lūguši vai kam piekrituši iztiesāšanā pirmās instances tiesā. Bāriņtiesas pārstāve lietas izskatīšanas laikā piekrita prokurores prasītajam sodam – piespiedu darbam, tādējādi bāriņtiesa nevar iesniegt sūdzību par bargāka soda piemērošanu.

Liepājas pilsētas bāriņtiesa minēto lēmumu nav pārsūdzējusi.

Pēc Liepājas bāriņtiesas stāstītā, meitenīti seksuāli izmantojuši divi viņas radinieki. Vienam no viņiem esot noteikta invaliditāte. Cietušo meiteni ar apsūdzētajiem vīriešiem nesaista asins radniecība, bet meitene bija nodota aizbildniecībā vecmāmiņai – vecākā apsūdzētā vīrieša sievai.