Prokuratūra nepārsūdzēs Kurzemes apgabaltiesas lēmumu par tā dēvētās Liepājas pedofilijas lietas skatīšanu no jauna pirmajā instancē, veicot pierādījumu pārbaudi.

Par to aģentūru LETA informēja Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Andris Mikuļskis.

"Kasācijas protests netiks iesniegts," norādīja Mikuļskis, kurš šajā lietā uzturēja savu apelācijas protestu.

Iepazīstoties ar Kurzemes apgabaltiesas lēmumu, Kurzemes tiesas apgabala virsprokurors pārliecinājies par tiesas argumentu pamatotību. Kā norādīja Mikuļskis, apsūdzētie vairākkārt krasi mainījuši savu viedokli. Pirmstiesas izmeklēšanā viņi savu vainu nolieguši, bet pirmās instances tiesā atzinuši, piekrītot, ka lietas iztiesāšana notiek bez pierādījumu pārbaudes.

Tagad, kad lietā bija saņemtas apelācijas sūdzības, viņi savu vainu atkal vairs neatzīst. "Ņemot vērā apsūdzēto kraso viedokļu maiņu par savas vainas atzīšanu, Kurzemes apgabaltiesa ir secinājusi, ka lietas iztiesāšana nedrīkstēja notikt bez pirmstiesas izmeklēšanas procesā iegūto pierādījumu pārbaudes. Šim tiesas argumentam nevar nepiekrist," atzina Kurzemes tiesas apgabala virsprokurors, skaidrojot, ka pierādījumu pārbaudi šajā gadījumā nebūtu iespējams veikt, skatot lietu apelācijas instancē, tāpēc viņš piekrīt Kurzemes apgabaltiesas lēmumam, ka lieta nododama skatīšanai atkāroti pirmās instances tiesā.

Jau vēstīts, ka arī cietušās meitenītes advokāte Sandra Sprūde, visticamāk, nepārsūdzēs lēmumu par lietas atkārtotu skatīšanu pirmajā instancē. Arī apsūdzēto vīriešu advokāte Ilona Bulgakova atzina, ka ne viņa, ne apsūdzētie šo nolēmumu neplāno pārsūdzēt – viņi piekrīt, lai lieta tiktu izskatīta atkārtoti pirmajā instancē ar pierādījumu pārbaudi.

Kā ziņots, Kurzemes apgabaltiesa nolēmusi pilnībā atcelt Liepājas tiesas spriedumu tā dēvētajā Liepājas pedofilijas lietā, kurā divas personas – tēvs un dēls – apsūdzētas par bērna seksuālu izmantošanu.

Gadījumā, ja šis apgabaltiesas nolēmums netiks pārsūdzēts un stāsies spēkā, tad krimināllieta atkārtoti būs jāskata Liepājas tiesā. Kurzemes apgabaltiesas nolēmumu iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā, skaitot no 22.oktobra, kad kļuva pieejams pilnais nolēmuma teksts.

Kurzemes apgabaltiesa, pasludinot lēmumu krimināllietā par netiklu darbību veikšanu ar mazgadīgu personu, nolēma atcelt Liepājas tiesas 2015.gada 13.jūlija spriedumu pilnībā un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.

Šāds lēmums pieņemts, jo tiesa konstatēja, ka pirmās instances tiesa iztiesāšanā pieļāvusi Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu, kas nosaka, kādos gadījumos tiesas izmeklēšana var notikt, neveicot pierādījumu pārbaudi, informēja Kurzemes apgabaltiesas pārstāve Zina Purina.

Jau ziņots, ka Liepājas tiesa par mazgadīgas meitenes vairākkārtēju seksuālu aizskaršanu vainīgos - kādu 48 gadus vecu vīrieti un viņa 22 gadus veco dēlu – nolēma sodīt ar piespiedu darbu uz 240 un 200 stundām un probācijas uzraudzību. Šis spriedums izpelnījās sabiedrības daļas nosodījumu.

Par šo Liepājas tiesas spriedumu apelācijas protestu iesniedza Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Mikuļskis, lūdzot apsūdzētajiem piespriest bargāku soda veidu – brīvības atņemšanu.

Tāpat bargāku sodu lūgts piemērot cietušās advokātes Sandras Sprūdes iesniegtajā apelācijas sūdzībā. Apelācijas sūdzība saņemta arī no jaunākā apsūdzētā vīrieša, kurš lūdz lietu skatīt atkārtoti, veicot pierādījumu pārbaudi.

Savukārt cietušās pārstāves – Liepājas pilsētas bāriņtiesas – apelācijas sūdzība ar Liepājas tiesas tiesneša lēmumu atstāta bez izskatīšanas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 551.panta 4.daļu, jo cietušais un viņa pārstāvis apelācijas sūdzībā nevar lūgt vairāk par to, ko viņi lūguši vai kam piekrituši iztiesāšanā pirmās instances tiesā. Bāriņtiesas pārstāve lietas izskatīšanas laikā piekrita prokurores prasītajam sodam – piespiedu darbam, tādējādi bāriņtiesa nevar iesniegt sūdzību par bargāka soda piemērošanu.

Liepājas pilsētas bāriņtiesa minēto lēmumu nav pārsūdzējusi.

Pēc Liepājas bāriņtiesas stāstītā, meitenīti seksuāli izmantojuši divi viņas radinieki. Vienam no viņiem esot noteikta invaliditāte. Cietušo meiteni ar apsūdzētajiem vīriešiem nesaista asins radniecība, bet meitene bija nodota aizbildniecībā vecmāmiņai – vecākā apsūdzētā vīrieša sievai.