Piedāvājam iepazīties ar visu četru Liepājas domes pastāvīgo komiteju 26.jūlija sēžu darba kārtības jautājumiem.

Pilsētas attīstības komiteja (ceturtdien, 26. jūlijā, pulksten 9.30)

1. Par bezmantinieka mantu Mirdzas Ķempes ielā 13-32
2. Par bezmantinieka mantu Daugavas ielā 3-4
3. Par kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu    
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu    
5. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu    
6. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas atcelšanu
7. Par zemesgabala 14. novembra bulvārī 99 iznomāšanu    
8. Par zemesgabala Slapjajā ielā 1 daļas iznomāšanu    
9. Par Priekules ielas daļas iznomāšanu    
10. Par zemesgabala Brīvības ielā pie Liepājas SEZ akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" administratīvās ēkas, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu    
11. Par zemesgabala Dzērves ielā 25A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu
12. Par zemesgabala Mirdzas Ķempes ielas galā, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu
13. Par zemesgabala Amatas ielā 30 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu   
14. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
15. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Grīzupes ielā 102, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Finanšu komiteja (ceturtdien, 26.jūlijā, pulksten 14)

1. Par pašvaldības budžeta izpildi 2012.gada 1.pusgadā;
2. Par Ļ.Osminkinas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu;
3. Par labāko sportistu apbalvošanu
Lēmums nepieciešams, lai noteiktu kārtību kādā tiek apbalvoti Liepājas labākie sportisti un apbalvojumu apmēri. Iepriekšējais lēmums par labāko sportistu apbalvošanu tika apstiprināts 2004.gada 23.decembrī, jaunais nolikums tiek papildināts ar punktiem, kas paredz Latvijas Olimpiādes un Latvijas Jaunatnes olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu. Lēmuma pieņemšana noteiks vienotu kārtību, kādā tiek piešķirti un izmaksāti apbalvojumi un noteikti to apmēri.
4. Par līdzekļu piešķiršanu;
5. Par transportlīdzekļu izslēgšanu no pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" pamatlīdzekļu saraksta;
6. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Grīzupes ielā 102, pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
7. Par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 12 izsoles noteikumu apstiprināšanu;
8. Par bezmantinieka mantu Mirdzas Ķempes ielā 13-32;
9. Par bezmantinieka mantu Daugavas ielā 3-4;
10. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu;
11. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu;
12. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu;
13. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu;
14. Par nekustamā īpašuma izsoli;
15. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas atcelšanu;
16. Par kopīpašuma domājamās daļas atsavināšanu;
17. Par dzīvojamās mājas Uliha ielā 59 pārvaldīšanas tiesību nodošanu;
18. Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 41 pārvaldīšanas tiesību nodošanu;
19. Par dzīvojamās mājas Airītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu;
20. Par dzīvojamās mājas ielā Jūrmalas ielā 10 pārvaldīšanas tiesību nodošanu;
21. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (ceturtdien, 26. jūlijā, pulksten 12.30)

1. Par Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktoru
2. Par Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10. klašu komplektēšanu
3. Par labāko sportistu apbalvošanu.
4. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmumprojekts paredz no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķirt Liepājas Sporta pārvaldei papildu līdzekļus Liepājas sportistu, Latvijas III Olimpiādes godalgoto vietu ieguvēju un viņu treneru, apbalvošanai).
5. Par atbrīvošanu no studiju maksas
6. Par atbrīvošanu no studiju maksas                                    
7. Par atbrīvošanu no studiju maksas

Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja (ceturtdien, 26. jūlijā, pulksten 11)

1. Par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2012. gada otrajā ceturksnī
2. Par Dzīvokļu komisijas darbu 2012. gada pirmajā pusgadā
3. Par Veselības aprūpes komisijas darbu 2012. gada pirmajā pusgadā
4. Par Sociālo lietu komisijas darbu 2012. gada pirmajā pusgadā