2023. gadā notikušas 14 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdes, kurās pieņemti 510 lēmumi par dažādiem nozīmīgiem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo, izglītības, kultūras, sporta, finanšu, attīstības un citām jomām, tostarp apstiprināti 22 saistošie noteikumi, 30 nolikumi, četri noteikumi un 73 izsoļu noteikumi.

Katra domes un komitejas sēde translēta arī tiešraidē. Šogad sasauktās 14 domes sēdes kopumā noritējušas 12 stundas un 38 minūtes – vidēji katrai sēdei ilgstot nedaudz mazāk par stundu. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās. Papildus 12 ikmēneša regulārajām domes sēdēm, tika sasauktas vēl arī divas ārkārtas sēdes.

No 15 deputātiem 2023. gadā visas domes sēdes apmeklējuši Gunārs Ansiņš, Salvis Roga, Helvijs Valcis, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Jānis Vozņesenskis, Modris Šveiduks, divas domes sēdes nav apmeklējusi Dace Bluķe un vienu sēdi - Helēna Geriloviča, Vilnis Vitkovskis, Ludmila Rjazanova, Madara Lapsa, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis un Gints Ročāns.

Šogad notikušas arī 48 pastāvīgo komiteju sēdes, kurās kopumā pieņemti seši lēmumi. Visas četras komitejas – Finanšu komiteja, Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Attīstības komiteja un Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja – katra šogad sasaukta 12 reizes.

Domes deputātiem noteiktajos pieņemšanas laikos šogad kopumā notikušas 118 oficiālās tikšanās ar iedzīvotājiem. Pie domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa uz pieņemšanu bijuši 46 liepājnieki, pie domes priekšsēdētāja vietnieka Salvja Rogas – 33, deputātes Ludmilas Rjazanovas – 23, deputāta Jāņa Vilnīša – 7, deputātes Madaras Lapsas – 3, deputātes Helēnas Gerilovičas – 2, deputāta Ulda Seska – 2 un pie deputāta Helvija Valča šogad oficiālajos pieņemšanas laikos bija divi iedzīvotāji.

Iepazīties ar 2023. gadā Liepājas valstspilsētas domes lēmumiem var ŠEIT.


Jaunais domes un komiteju sēžu grafiks 2024. gadam ir pieejams pašvaldības mājaslapā.