No 22 domes sēdēm, kas notikušas 2018. un 2019.gadā, darba pienākumu dēļ sēdes visvairāk kavējusi "Saskaņas" deputāte Helēna Geriloviča, kurai seko Māris Verpakovskis (Liepājas partija).

Kā portālu informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, 2018. gadā kopumā notikušas 15 domes sēdes (no tām trīs ārkārtas), bet šogad – jau septiņas (divas ārkārtas).

2018. gadā piecas sēdes nav apmeklējusi deputāte Helēna Geriloviča, kura vienu sēdi kavējusi slimības dēļ, bet četras – tiešo darba pienākumu dēļ (strādā "Veselības centru apvienībā" un Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrā par ķirurģi). Arī šogad vienu sēdi deputāte nav apmeklējusi darba pienākumu dēļ.

Deputātam un bijušajam futbola kluba "Liepāja" valdes priekšsēdētājam, sporta speciālistam Mārim Verpakovskim darba pienākumi pērn kavējuši apmeklēt trīs domes sēdes, bet šogad – vienu.

Ģimenes apstākļu dēļ pērn trīs sēdes nav apmeklējusi deputāte Linda Matisone.

Divas sēdes darba pienākumu un slimības dēļ pērn kavējis Helvijs Valcis, vienu komandējuma dēļ – Ģirts Kronbergs (deputāts līdz 22.novembrim). Šogad slimības dēļ vienu sēdi kavējis Modris Šveiduks (deputāts no 20.decembra), darba pienākumu dēļ – Vilnis Vitkovskis.

Nevienu sēdi ne pērn, ne šogad nav kavējuši deputāti Uldis Sesks, Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Jānis Vilnītis, Edvīns Striks, Valērijs Agešins (deputāts līdz 2018.gada 11.oktobrim), Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, Gints Ročāns un Gaļina Skorobogatova.

Laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. jūnijam ir notikušas 67 pastāvīgo komiteju sēdes. Nevienu reizi komiteju sēdes nav kavējuši Helvijs Valcis, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, Gaļina Skorobogatova (deputāte kopš 22.novembra, piedalījusies sešās sēdēs) un Modris Šveiduks (piedalījies piecās sēdēs)

Edvīnam Strikam (darbojas 3 komitejās) pērn bijuši 13 sēžu kavējumi, Mārim Verpakovskim, kurš darbojas tikai vienā komitejā, – pieci  (četri pērn, viens šajā gadā), un Helēnai Gerilovičai, kura arī darbojas vienā komitejā, bijuši četri kavējumi – divi pērn un divi  šajā  gadā.

Lindai Matisonei (darbojas 4 komitejās, pavisam bijušas 67 sēdes) kopumā ir 40 kavējumi 2018. gadā un 12 kavējumi 2019. gadā. Pamatojoties uz Matisones 2018. gada 14. marta iesniegumu, kurā deputāte norāda, ka atsakās no deputātes atalgojuma par darbu domes sēdēs, pastāvīgo komiteju sēdēs un citu deputāta pienākumu pildīšanu no 2018. gada 14. marta līdz bērna kopšanas atvaļinājuma beigām, deputāte brīvprātīgi pilda uzticētos pienākumus, nesaņemot atalgojumu.