Garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) bērniem no trūcīgām ģimenēm Liepājas pašvaldībā nolemts paaugstināt līdz 70 eiro mēnesī līdzšinējo 49,80 eiro vietā.

Šādus Domes saistošos noteikumus 13. aprīlī apstiprināja Liepājas pilsētas domes sēdē, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. Tas varētu uzlabot materiālo situāciju aptuveni 100 bērniem no trūcīgām ģimenēm

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, pašvaldībai ir pienākums izmaksāt  pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai trūcīgajām ģimenēm, kuru ienākumi nesasniedz šo minimālo līmeni. Minimālo ienākumu apmēru katru gadu nosaka Ministru kabinets saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu.

Šobrīd valsts noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 49,80 eiro mēnesī. Likumdošanā arī paredzēts, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, bērniem.