Šodien Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts paaugstināt Liepājas pilsētas pašvaldībā noteikto garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni bērniem no 70 eiro uz 80 eiro mēnesī, lai palielinātu materiālo atbalstu trūcīgām ģimenēm ar bērniem, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas Sociālais dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ņemot vērā, ka valsts noteiktais GMI līmenis 2020.gadā līdzšinējo 53 eiro vietā tiks paaugstināts līdz 64 eiro par personu, Liepājas pašvaldība paaugstina arī līdz šim noteikto GMI bērniem par desmit eiro. Ministru kabineta noteikumi par GMI līmeni nosaka, ka pašvaldības var noteikt citu GMI līmeni dažādām iedzīvotāju grupām, kas nav zemāks par valsts noteikto ienākumu līmeni.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir tiesīgas saņemt trūcīgas personas vai ģimenes, kurām nav ienākumu vai tie ir mazāki par GMI līmeni valstī. Pabalstu aprēķina, ņemot vērā ģimenes kopējos ienākumus un dalot tos uz visiem ģimenes locekļiem. Katram pieaugušajam ģimenes loceklim izmaksā starpību līdz valstī noteiktajam GMI apmēram 2020.gadā 64 eiro, bet bērniem 80 eiro.

Pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai iedzīvotājiem izmaksai 2020.gadā pašvaldības budžetā plānoti 107 000 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā "www.liepaja.lv".