Liepājas domes deputāti 14. oktobra domes sēdē nolēma apstiprināt virkni pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāvus. Pēc domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa ierosinājuma no sagatavotā lēmumprojekta izslēdza punktus par Tūrisma komisijas un Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvu. Komisijas un grupas sastāvus plānots apstiprināt nākamajā domes sēdē pēc konsultācijām ar juristiem.

Deputāti nolēma izveidot šādas komisijas un apstiprināt tās šādā sastāvā:


Pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā:
Apstādījumu uzraudzības komisija šādā sastāvā:
Margarita Teivāne – komisijas priekšsēdētāja;
Ineta Armale;
Vaironds Bitenieks;
Aigars Gāliņš;
Sintija Sveile;


Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa ekspertu komisija šādā sastāvā:
Mārtiņš Ābols – komisijas priekšsēdētājs;
Arnis Vītols;
Dace Arāja;
Aija Saldovere;
Sintija Pusaudze;


Medību koordinācijas komisija šādā sastāvā:
Mārtiņš Tīdens – komisijas priekšsēdētājs;
Andris Ozoliņš;
Edgars Ūpis;
Uldis Ozols;
Ģirts Runnis;
Aivita Vītoliņa.

Pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā šādas komisijas:
Izglītības komisija šādā sastāvā:
Kristīne Niedre-Lathere – komisijas priekšsēdētāja;
Normunds Dzintars;
Zanda Gūtmane;
Pāvels Jurs;
Inga Kārkliņa;
Simona Petrovica;
Gaļina Skorobogatova;
Kārlis Strautiņš;
Džeina Kleina;

Jaunatnes lietu komisija šādā sastāvā:
Linda Markus-Narvila – komisijas priekšsēdētāja;
Anna Margreta Vērdiņa;
Andželika Ivaščenko;
Valters Toms Vasermanis;
Ance Medne-Strazda;
Andris Kāposts;
Tatjana Makovija;
Mārcis Veits;
Zane Feldmane.

Komisiju priekšsēdētājiem trīs mēnešu laikā uzdots izstrādāt komisiju nolikumus un virzīt tos apstiprināšanai domes sēdē.

Par darbu pašvaldības komisiju sēdēs un papildu veikumu komisiju darba nodrošināšanai ārpus komisiju sēdēm komisiju locekļiem un sekretāriem tiek izmaksāta atlīdzība.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka domes sēdē 16. septembrī apstiprināti 19 komisiju sastāvi.