Liepājas domes būvvalde "uz noteiktu laiku" aicina pievienoties savam kolektīvam ainavu arhitektu.

Darba piedāvājums saistīts ar esošās ainavu arhitektes Margaritas Teivānes došanos garākā atvaļinājumā ģimenes apstākļu dēļ.

Speciālista galvenie darba pienākumi ir izstrādāt publiskās telpas – ielu, parku, skvēru, iekškvartālu u.c. – attīstības priekšlikumus; novērtēt esošos apstādījumus, plānot to rekonstruēšanu, pilnveidošanu un piedalīties apstādījumu kopšanas organizēšanā; piedalīties teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu projektu izstrādē un koordinēšanā.

Pretendentiem jābūt augstākajai izglītībai ainavu arhitektūras specialitātē, taču var būt arī pēdējo kursu students; tāpat nepieciešama iepriekšēja darba pieredze ainavu arhitekta vai līdzīgā amatā.

Darba devējs arī vēlas, lai pretendentam būtu dažādas prasmes darbā ar datorprogrammām, lai tas pārzinātu būvniecības, teritorijas plānošanas un ar tām saistīto nozaru normatīvos aktus, lai pretendentam piemistu augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, vēlme pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, kā arī spēja darboties komandā un sastrādāties ar dažāda līmeņa darbiniekiem.

Priekšrocība pretendentiem ar praktisku darba pieredzi teritorijas attīstības plānošanas jomā; ar B kategorijas autovadītāja apliecību un izpratni par pašvaldības attīstību veicinošiem jautājumiem un attīstības plānošanas dokumentiem.

Pretendentam tiek piedāvāts dinamisks un atbildīgs darbs, iespēja pilnveidot savas zināšanas un pieredzi, profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī ieguldītajam darba atbilstošs, konkurētspējīgs atalgojums un sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstule jāadresē Liepājas būvvaldei līdz 25.augustam; tālrunis uzziņām – 63404767.