Aizvadītajā domes sēdē 20.aprīlī deputāti pieņēma lēmumu par izmaiņām dažās domes komisijās.

Deputāti grozīja atsevišķus Liepājas domes lēmumus, ar kuriem apstiprināti sekojošu komisiju sastāvi – Pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, Izglītības komisija un Apstādījumu uzraudzības komisija.

Domē ir saņemts Jurģa Krugļikova iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no Pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas saistībā ar dzīvesvietas maiņu.

Tāpat saņemts iesniegums no Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētājas Margaritas Teivānes ar lūgumu atbrīvot no komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas sakarā ar plānoto darba attiecību izbeigšanu ar Liepājas pilsētas būvvaldi. Margaritas Teivānes vietā kā komisijas priekšsēdētāja ir piekritusi darboties Liepājas pilsētas būvvaldes Plānošanas daļas ainavu arhitekte Laura Vīva. Vienlaikus ir saņemts arī komisijas locekles Sintijas Sveiles iesniegums ar lūgumu atbrīvot no darba Apstādījumu uzraudzības komisijā. Sintijas Sveiles vietā darbam Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā apstiprināta Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste Rita Emsiņa.

Savukārt domes Izglītības komisijas sastāvs papildināts ar politisko partiju apvienības “Jaunā Vienotība"/"Par!"/"Progresīvie" virzītu kandidātu Uldi Zupu, ņemot vērā, ka līdzšinējais komisijas loceklis Kārlis Strautiņš arī pašvaldībā tika ievēlēts no šī politiskā spēka. Jau vēstīts, ka Kārlis Strautiņš lūdza atbrīvot viņu no komisijas sastāva sakarā ar darba vietas maiņu.