Precizēts. Lai legalizētu savulaik patvaļīgi aizņemtas platības Hika ielā 16 un Peldu ielā 72, pašvaldība plāno uz 5 gadiem iznomāt šīs teritorijas zemes īpašniekiem.

Savulaik pārsniedzot viņam piederošā zemesgabala robežas, uzņēmējs Aloizs Norkus uzbūvēja žogu, ar kuru patvaļīgi aizņēma daļu kāpas. Paplašināt savu teritorija uz blakus esošā pašvaldības zemes gabala rēķina vēlas arī kaimiņi – SIA “UPTK”, koncertdārza "Pūt, vējiņi!" rekonstrukcijas projekta korekciju veicēja SIA “Siblat” (juridiskā adrese – "UPTK" piederošajā Hika ielā 8) un uzņēmējs Aļģis Skara, pēc kura iniciatīvas pašvaldība nu cenšas legalizēt nelikumīgi aizņemto teritoriju, kā arī pārējiem trim zemesgabalu īpašniekiem iznomājot blakus esošo zemi īpašumu (Hika 6, Hika 8, Hika 10) "uzturēšanai un apsaimniekošanai”.

Par to ceturtdien, 9.jūnijā, lēma Pilsētas attīstības komiteas deputāti, un jautājums vēl tiks skatīts arī domes sēdē.

Kā portālam sacīja deputāts Jānis Vilnītis, viņš iebildis pret šādu lēmumu vairāku iemeslu dēļ – pirmkārt, tāpēc, ka iznomājamās papildu teritorijas ir visai lielas – līdz 1212 kvadrātmetriem, otrkārt – tās aizņemtas un lietotas nelikumīgi.

“Jautāju Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājam Mārim Egmanim, vai tad, ja kāds patvaļīgi aizņemtu blakus esošā Jūrmalas parka daļu, arī to atdotu? Rosināju nodot izsolei šīs teritorijas. Taču domes priekšsēdētājs Uldis Sesks skaidroja, ka aizņemtie zemes gabali atrodas uz kāpas, kuru tik un tā nedrīkstētu apbūvēt, tāpēc izsolīt nebūtu jēgas.”

Vilnītis atzina, ka, viņaprāt, šādi visiem četriem nekustamo īpašumu īpašniekiem praktiski tiek uzdāvinātas samērā lielas zemes platības līdzās parkam, jo pēc tam, kad piecus gadus zeme būs nomāta, īpašnieki prasīs atļauju to privatizēt.