Šodien kopā sanāca attīstības programmas 2021. – 2027. gadam darba grupa par tēmu "Kultūra". Vairāk nekā 30 dažādu kultūras nozaru pārstāvji vairāku stundu garumā strādāja grupās un izvirzīja pirmos konkrētās nozares izaicinājums, teikts pašvaldības Facebook lapā.


Paralēli norisinājās trīs darba grupas par šādām tēmām:
Kultūra un atpūta (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji) infrastruktūra un objekti;


Mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana;


Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana.


Tika definēti vairāki izaicinājumi, piemēram, teātra administratīvo, tehnisko un publisko telpu trūkums un to tehniskā nodrošinājuma modernizācija, Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas infrastruktūras neatbilstība mūsdienu prasībām, Jūrniecības muzeja izveide, laikmetīgās mākslas infrastruktūras un muzeja krājumu glabātuves trūkums, M. Ķempes skvēra infrastruktūras nolietojums un tās neatbilstība sākotnējai iecerei, kā arī politiskā pēctecība jau pieņemtiem lēmumiem.


Tāpat tika ierosināts veidot Liepājā teātra kvartālu un ap jau esošā teātra ēku izveidot teātra mazo zāli un pievienot arī Leļļu teātri.


Tika definēts, ka Liepājai


ir jādara viss iespējamais, lai iegūtu Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu un stiprinātu savas kultūras tradīcijas un pienesumu starptautiski.


Tematiskās darba grupas dalībnieki atzina, ka viena no problēmām ir nepietiekama sabiedrības iniciatīva un īpašnieku izpratne par kultūras pieminekļu, būvju, koka arhitektūras saglabāšanu un tika norādīts uz atsevišķu kultūrvēsturisko ēku slikto stāvokli Liepājā.


Diskusiju gaitā darba grupas dalībnieki secināja, ka ir nepietiekoša jaunatnes iesaiste kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.


Kopā sanākušie kultūras cilvēki atzina, ka nevajag mākslīgi radīt jaunas vietas vai procesus, bet vairāk aplūkot jau esošo un tos attīstīt. Tāpat dalībnieki norādīja uz to, ka pilsētā esošais vienotais pasākumu kalendārs nav ērts lietotājiem un būtu jāveido daudz ērtāks un lietotājiem draudzīgāks rīks.


Tika ierosināts veidot mākslinieku rezidences. Tāpat tika iesniegti vēl vairāki priekšlikumi.


Pirmās idejas ir apkopotas, un tās tālāk apstrādās pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti, lai sāktu veidot Attīstības programmas pirmo redakciju.


Dome atgādina, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:
elektroniski, sūtot uz e-pastu attistiba@liepaja.lv,
rakstiski, adresējot Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldei,
klātienē Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rožu ielā 6, 149. kabinetā, no pirmdienas līdz piektdienai (lūgums iepriekš piezvanīt: 63 404 755),
klātienē Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās pirmdienās no pulksten 15 līdz 18 un piektdienās no 12 līdz 16.


Publiskā apspriešana ar iedzīvotājiem pilsētas mikrorajonos notiks šī gada augustā.


Nākamā darba grupa par tēmu “Sports” kopā sanāks otrdien, 21. janvārī, pulksten 10 Rožu laukumā 5/6, bijušajās tūrisma biroja telpās.


Dome aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai un tematisko darba grupu darbības grafikam www.liepaja.lv/attistiba