Liepājas domes sēde 19. martā aizritēja, daļai deputātu piedaloties klātienē, daļai – attālināti. Attālināti sēdē piedalījās deputāti Linda Matisone, Vilnis Vitkovskis, Pāvels Sereda, kā arī Uldis Sesks un Gunārs Ansiņš, kuri atradās turpat, domes namā, tikai katrs savā kabinetā. Deputātam Mārim Verpakovskim, kurš nepiedalījās klātienē, attālināti pieslēgties neizdevās, tāpēc sēdē balsoja 14 deputāti.


Sēdi, kas sākās pulksten 12, varēja vērot interneta tiešraidē Liepājas pašvaldības oficiālajā Facebook kontā @liepajalv.


Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī un iespējamām izmaiņām finanšu plūsmā deputāti vienojās izslēgt no domes sēdes darba kārtības jautājumu par grozījumiem Liepājas 2020. gada budžetā, kā arī grozījumiem Attīstības budžeta pieprasījumā un Rīcību plānā 2015.-2020. gadam. Šie jautājumi, tāpat kā Būvvaldes nolikuma apstiprināšana, pārcelti uz nākamo domes sēdi, kurai vajadzētu notikt aprīlī. 


Lēmuma atlikšana par Būvvaldes nolikumu saistīta ar pilsētas galvenā arhitekta apstiprināšanu, kas bija plānota šajā domes sēdē,

tomēr pārcelta uz nākamo – kā skaidroja domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, izpalikusi pēdējā tikšanās un saruna ar kandidātu, kurš izraudzīts šim amatam.


Sēdes darba kārtība tika papildināta ar vairākiem jauniem jautājumiem – viens no tiem bija par 50 000 piešķiršanu no rezerves budžeta ārkārtas stāvokļa pasākumiem, otrs bija saistīts ar ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu skaita samazināšanos, kas ir iemesls vietu skaita samazinājumam plānotajā infrastruktūrā. Trešais papildjautājums, ko akceptēja deputāti, bija lūgums Ministru kabinetam bez atlīdzības nodot Liepājas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Teātra ielā 3 (bijusī Latvijas bankas Liepājas filiāles ēka).


Kopumā 19. marta sēdes darba kārtībā bija 65 jautājumu, lielākā daļa no kuriem saistīta ar pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu izsoli, kā arī zemes gabalu nomas līgumu pagarināšanu.


Sēdes tiešraide beidzās pulksten 13. 42.