Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde 29.janvārī nolēmusi vēlreiz pagarināt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu SIA "E2C", šoreiz līdz 2019.gada 28.februārim.

Kā portālu informēja Liepājas SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, 2016.gada 1.martā starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA "E2C" tika noslēgts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums, ar kuru rezervē nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 123, daļas un Priekšostas daļas nomas tiesības uz vienu gadu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai.

2017.gada 24.janvārī starp SEZ pārvaldi un SIA "E2C" tika noslēgta vienošanās par līguma darbības termiņu līdz 2018.gada 28.februārim, savukārt 2018.gada 19.janvārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA "E2C", kurā lūgts līguma darbības termiņu pagarināt vēl uz vienu gadu. Tas saistīts ar ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, kas ir laikietilpīgs process. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, SEZ valde nolēma slēgt vienošanos ar SIA "E2C", pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2019.gada 28.februārim.

Pietiek.com raksta, ka SIA "E2C" valdes priekšsēdētāja amatu šobrīd ieņem Māris Gavars (tās valdes loceklis ir arī pazīstamais sportists Valdis Valters), bet uzņēmums pastarpināti, caur SIA "B&B investīcijas", pieder Haraldam Balodim, kurš šobrīd izraudzīts par vilcienu ražotāja "Hyundai Rotem" pārstāvi Latvijā sarunās par jauno vilcienu iepirkumu.