Liepājas SEZ valde slēgs ilgtermiņa nomas līgumu ar "Euro DK" par noliktavas būvi Satiksmes ielā, ar "iCotton" par ražotnes izveidi Pulvera ielā un AS "UPB" par loģistikas centra būvi Dūņu ielā.

Par to žurnālistus trešdien, 7.decembrī, informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis.

Pēc viņa teiktā, SEZ 2016.gada pēdējais ceturksnis ir bijis ļoti aktīvs. Kopējā iznomātā platība Meldru ielas industriālajā parkā ir trīs hektāri, neiznomāti palikuši vairs tikai divi hektāri.

Slēgti arī nomas tiesību rezervācijas līgumi par kopējo platību 18 hektāri. Gada laikā uzņēmējiem ir jāizstrādā būvprojekti, lai rezervācijas līgumu varētu pārslēgt pastāvīgā nomas līguma režīmā uz atlikušo SEZ laiku. "Arī rezervācijas laikā ir jāmaksā gan nomas maksa, gan jāiemaksā drošības nauda, tāpēc tas uztverams kā nopietns signāls, ka uzņēmumi ir gatvai veikt investīcijas un attīstīt ražošanu," sacīja Hmieļevskis.

"UPB" holdings ir viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, kas jau 25 gadus veiksmīgi darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. "UPB" pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Pēdējos gados holdings ir strauji attīstījies, ievērojami palielinot ražošanas apjomus, kas ir radījis nepieciešamību pēc papildus platības. "UPB" Meldru ielas industriālajā teritorijā plāno būvēt loģistikas centru, kas nodrošinātu iekšējās loģistikas vajadzības, bet nākotnē – arī ārējās.

SEZ valde nolēmusi ar AS "UPB" slēgt nekustamā īpašuma Dūņu iela 9 (platība 13 668 m2) ilgtermiņa nomas līgumu uz 30 gadiem būvprojekta "Loģistikas komplekss Dūņu ielā 9, Liepājā" realizēšanai, kā arī apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Plānots, ka būvniecība jāpabeidz līdz 2019. gada 31. decembrim.

Arī "iCotton", kas 2016. gada 28. jūlijā noslēdza nomas tiesību rezervēšanas līgumu, noteiktās prasības ir izpildījis, tāpēc SEZ valde, 5. decembra valde sēdē nolēma apstiprināt ilgtermiņa nomas līgumu ar SIA "iCotton" būvprojekta "Kokvilnas šķiedras auduma izstrādājumu ražošanas rūpnīca" realizēšanai, kā arī apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai Pulvera ielā 4A. Plānotās investīcijas ir 2,5 milj. eiro.

Izskatot SIA "Euro DK" iesniegtos dokumentus un izvērtējot nekustamā īpašuma nomas tiesību rezervēšanas līguma darbības laikā paveikto, SEZ valde nolēma iznomāt uzņēmumam nekustamo īpašumu Satiksmes ielā 6 noliktavas būvniecībai.

Vienlaikus SEZ valde nolēma piešķirt SIA "Euro DK" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu. Uzņēmuma pamatdarbība ir elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu komplektēšana un vairumtirdzniecība.

No 2016. gada 15. decembra līdz 2019. gada 31. decembrim plānotās investīcijas ir 1,14 milj. eiro, jau 2017. gadā nodrošinot 21 darbavietu ar vidējo algu 1310 eiro.

Savukārt ar SIA "MPG Agro Production" SEZ valde nolēma uz vienu slēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu Oskara Kalpaka ielā 123 loģistikas kompleksa būvprojekta minimālā sastāva izstrādāšanai.