Ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes lēmumu uz pusgadu pagarināts zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums firmai "MPG Agro Production".

Pērn 6.decembrī starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA "MPG Agro Production" noslēgts divu zemesgabala daļu – Oskara Kalpaka iela 123 un Priekšostā – nomas tiesību rezervēšanas līgums loģistikas kompleksa būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Būvprojekts bija jāizstrādā līdz šā gada 5.decembrim, taču 4.augustā SEZ pārvalde saņēmusi "MPG Agro Production" vēstuli ar lūgumu noslēgt vienošanos par grozījumiem līgumā, pagarinot tā darbības termiņu līdz nākamā gada 6.jūnijam un nosakot, ka "MPG Agro Production" ir pienākums šī līguma darbības laikā izstrādāt "Eļļas augu sēklu apstrādes loģistikas kompleksa celtniecība" būvprojektu minimālā sastāvā.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, ieceri pamatotību un ietekmi uz pilsētas kopējo attīstību SEZ valde nolēmusi slēgt ar "MPG Agro Production" vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2016.gada 6.decembra zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā  un pagarināt to līdz 2018. gada 6. jūnijam.