SIA "E2C" Liepājas ostas akvatorijā plāno būvēt sašķidrinātas gāzes termināli, "Rietumu Radio" sacīja Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.

SIA "E2C", kuras valdes loceklis ir pazīstamais basketbolists Valdis Valters, ir rezervētas nomas tiesības uz zemi Oskara Kalpaka ielā 123 ap 30 420 kvadrātmetru platībā.

Lai uzbūvētu koģenerācijas staciju, nepieciešams veikt samērā plašus zemes darbus – aizbērt akvatoriju līdzās Kalpaka tiltam, lai stacija atrastos nedaudz izvirzīta ostas akvatorijā pie Karostas mola.

"Pēc jaunajām direktīvām ik pēc apmēram 100 kilometriem gar jūras piekrasti jābūt šādam terminālim. Tas nozīmē, ka kuģi, kas tagad kursē Baltijas jūrā, nākotnē varētu pāriet uz dabai draudzīgākām degvielām, tajā skaitā sašķidrināto gāzi. Tas ir samērā sarežģīts projekts," skaidroja Hmieļevskis.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA "E2C" vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2016.gada 1.martā noslēgtajā zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumā, pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2018.gada 28.februārim.