Administratīvā apgabaltiesa 2012.gada 13.jūlijā Liepājas domes aizliegumu pieslēgt ēkai gāzes apkuri ir atzinusi par prettiesisku.

Liepājas dome 2009. gada 20.februārī pieņēma Saistošos noteikumus Nr.5 “Par siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā". Tajos noteiktas lielas teritorijas pilsētā, kurās iedzīvotājiem un uzņēmumiem aizliegts izvēlēties sev tīkamāko siltumapgādes veidu – gribot vai negribot jālieto centralizētā siltumapgāde un jāmaksā “Liepājas enerģijai". Ir noteikti zināmi izņēmumi, bet, vienalga, ja, piemēram, kāds uzņēmums vienā no sev piederošiem īpašumiem vēlas ierīkot gāzes apkuri vai izmantot šķeldu kā kurināmo, tas tiek atteikts. Nav iespējams izvēlēties sev lētāko un izdevīgāko apkuri. Tas pats attiecas uz dzīvojamām mājām, kur nav tikai viens dzīvoklis utt. Tātad dome ar šiem Saistošiem noteikumiem Nr.5 ir strikti noteikusi enerģētisko monopolu uzņēmumam “Liepājas enerģija".

2010.gadā SIA "MIG Holdings" savā īpašumā gribēja pieslēgt gāzes apkuri, un, protams, no šīs ieceres nekas nesanāca – dome to atteica. “MIG Holdings" bija vērsies Liepājas pilsētas Būvvaldē ar būvniecības pieteikumu gāzes pievada un gāzes katlu mājas izbūvei ēkai, kas atradās “Liepājas enerģijas" “valdīšanas" zonā. Būvvalde lūgumu noraidīja. "MIG Holdings" negribēja piekrist, ka jālieto dārgā un centralizētā apkure, bet ērto un salīdzinoši izdevīgāko gāzes apkuri viņiem atteica, tādēļ atteikuma lēmumu pārsūdzēja. Tomēr arī domes izpilddirektors atstāja spēkā sākotnējo atteikumu būvniecībai.

2010. gada 7.jūlijā SIA "MIG Holdings" (kura valdes loceklis bija Liepājas domes deputāts Ivars Kesenfelds) vērsās Administratīvajā rajona tiesā pret Liepājas domi, par, viņaprāt, prettiesisku lēmumu.

2012.gada 13.jūlijā pēc ilgas tiesvedības Administratīvā apgabaltiesa nosprieda apmierināt maksātnespējīgā "MIG Holdinga" prasību pret Liepājas domi, proti, apmierināt "MIG Holdinga" pieteikumu par Liepājas pilsētas domes lēmumu atzīšanu par prettiesisku.

Apgabaltiesa spriedumā secinājusi, ka no tiesību normām neizriet pilnvarojums pašvaldībai ar saistošo noteikumu normām ierobežot personu tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu konkrētajā teritorijā. Tāda rīcība nonāk pretrunā ar Enerģētikas likumā noteikto, ka pašvaldība veicina konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū. Tiesa norādījusi, ka likums nosaka īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes (apkures) veidu.

Kā portālam pastāstīja pats uzņēmējs un deputāts Ivars Kesenfelds, ēkā Kaiju 6, Liepājā, viņam vairs nebūs lemts izvēlēties ekonomiskāko apkures veidu, jo šī ēka tagad pieder "Swedbankai". Bet viņam ir liels gandarījums, ka ar savu neatlaidību ir panācis lūzumpunktu Liepājas domes vadības radītiem pretlikumīgiem saistošajiem noteikumiem. Kesenfelds uzskata, ka sabiedrībā varētu padiskutēt, vai šādi saistošie noteikumi no domes vadības puses tika piespēlēti "ierindas" deputātiem apstiprināšanai “šaurās domāšanas" iespaidā, vai arī lobējot kāda biznesa intereses. Deputāts norāda: "Uzskatu, ka šis taisnīgais tiesas spriedums būs precedents arī citiem Liepājas iedzīvotājiem un uzņēmējiem izvēlēties sev optimālāko apkures veidu."