Rūpniecisko zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē šogad varēs veikt 326 kuģi, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) publiskotā informācija, ziņo LETA.

Tādējādi, salīdzinājumā ar 2021.gadu, rūpniecisko zvejas kuģu skaits samazināts par 12.

ZM zvejas kuģu sarakstā iekļāvusi kuģus no desmit piekrastes ostām. No Rojas ostas rūpniecisko zveju varēs veikt 54 kuģi, no Engures ostas – 51 kuģis, no Skultes ostas – 51 kuģi, no Salacgrīvas ostas – 39 kuģi. Tāpat rūpniecisko zveju varēs veikt 39 kuģi no Ventspils, 27 – no Liepājas, 25 – no Rīgas, 17 – no Mērsraga, 12 – no Pāvilostas, 11 – no Lielupes ostas.

Paziņojumā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" norādīts, ka "Rūpnieciskās zvejas kuģu sarakstā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 2022.gadam" tiek iekļauti zvejas kuģi, kas lēmuma pieņemšanas brīdī ir reģistrēti Latvijas Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrā.

Sarakstā iekļauti kuģi, kas izdotajās reģistrācijas apliecībās noteikuši kuģim tādu mērķi kā zvejas kuģis, zvejas motorlaiva vai zvejas airu laiva, vienlaikus ņemot vērā, ka sarakstā iekļauto kuģu bruto tonnāžas un galvenā dzinēja jaudas rādītāji ietilpst Latvijas zvejas flotes kopējos kapacitātes rādītājos un šie kuģi ir ierakstīti Eiropas Kopienas kopējā zvejas flotes reģistrā.

ZM informē, ka sarakstā iekļautajiem kuģiem, veicot zveju, izņemot specializēto plekstveidīgo sugu zveju, Baltijas jūras piekrastes ūdeņos atļauts izmantot zvejas rīkus ar linuma acs izmēru ne mazāku par 24 milimetriem. Savukārt ar ēsmas zivtiņu velkamo vadu atļauts zvejot kuģiem, kuriem ir izsniegta atļauja zvejai ar āķiem. Zveja ar ēsmas zivtiņu velkamo vadu, kura linuma acs izmērs ir no 12 līdz 15 milimetriem, ir atļauta tikai tūbīšu specializētā zvejā, savukārt zveja ar linuma acs izmēru no 16 līdz 24 milimetriem ir atļauta neregulēto sugu vai mazo pelaģisko zivju sugu specializētajā zvejā.

Plekstveidīgo sugu zvejā atļauts izmantot stacionāros jeb pasīvos zvejas rīkus ar linuma acs izmēru ne mazāku par 90 milimetriem vai velkamos zvejas rīkus ar linuma acs izmēru ne mazāku par 120 milimetriem.