Lai ievāktu zoobentosa un zooplanktona paraugus, novērtētu zivju populāciju, kā arī zivju sugu sastāvu un biomasu, no 10. līdz 13. augustam Liepājas ezerā tiek veikti pētnieciskie darbi, kuru ietvaros ezerā tiks ielaisti tīkli un uzstādītas bojas, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Pētnieciskie darbi norit Zemkopības ministrijas Zivju fonda atbalsta programmas "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība" ietvaros, kur Liepājas pilsētas pašvaldība īsteno projektu "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde".


Projekta ietvaros paredzēts novērtēt zivju barības bāzi, ievācot zoobentosa un zooplanktona paraugus, novērtēt zivju populāciju ezerā un sniegt rekomendācijas tās uzlabošanai, kā arī novērtēt zivju sugu sastāvu un biomasu, zivju augšanas ātrumu, zivju barošanās paradumus un sniegt zivju migrācijas raksturojumu. Projekta īstenošanas laiks līdz šī gada 30. oktobrim.

2020. gada 15. maijā par noteikumu izstrādi, pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, tika noslēgts līgums ar SIA "Saldūdeņu risinājumi". Kopējās izmaksas par "Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi" ir 9256,50 eiro. No tiem 7868,00 eiro tiek piešķirti no Zivju fonda un 1388,50 eiro tiek segti no Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas budžeta līdzekļiem.